Clock-Time

Các Câu Đối Mùa Phục Sinh 2023 - Hiệp Thông Loan Báo Tin Mừng

Các câu đối dùng cho Mùa Phục Sinh có thể trang trí hay treo trong nhà thờ

MỤC VỤ PHỤNG VỤ
CÁC CÂU ĐỐI MÙA PHỤC SINH 2023
NĂM HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG

Tác giả: Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh>>> TẢI FILE THIẾT KẾ ĐỂ IN


1.
Ánh sáng Lời Chúa toả lan trong giáo xứ
Tin
vui Phục Sinh loan báo khắp muôn dân
 
2.
Thánh giá cứu độ, con ca ngợi Chúa
Phục sinh rạng ngời, Chúa sáng soi con
 
3.
Gia đình hiệp thông loan báo Lời Thiên Chúa
Giáo xứ hoan hỉ ngợi ca Đấng Phục Sinh

 
4.
Chúa sống lại vinh quang, bình an đến
Con loan tin cứu độ, thánh sủng về
 
5. 
Gia đình hiệp thông Bác Ái, tôn vinh Chúa
Giáo xứ loan báo Phục Sinh, sáng danh Cha