Clock-Time

Cáo Phó - Cha Giuse Nguyễn Văn Cung

Cáo Phó - Cha Giuse Nguyễn Văn Cung. Trong niềm tin vào Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh, Toà Giám mục Phú Cường kính báo