Clock-Time

CÁO PHÓ: Ông Cố Phêrô Trương Văn Cừu

Ông cố Phêrô TRƯƠNG VĂN CỪU, thân phụ của cha Phêrô TRƯƠNG HUY HOÀNG – Chánh xứ Giáo xứ Tích Thiện, Giáo phận Phú Cường
CÁO PHÓ
 
 • Ông cố Phêrô TRƯƠNG VĂN CỪU.
(Thân phụ của cha Phêrô TRƯƠNG HUY HOÀNG – Chánh xứ Giáo xứ Tích Thiện, Giáo phận Phú Cường)
 
 • Sinh năm: 1920
 •  
 • Qua đời: 01g00 Chúa Nhật ngày 25 tháng 12 năm 2016.
 •  
 • Tại Giáo xứ Vinh An, thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột.
 •  
 • ĐC. xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.
 •  
 • Hưởng thọ: 96 tuổi.
 •  
 • Tẩn liệm: 14g00 Chúa Nhật ngày 25 tháng 12 năm 2016.
 •  
 • Động quan: 8g00 thứ Ba ngày 27 tháng 12 năm 2016.
 •  
 • Thánh lễ an táng: 9g00 thứ Ba ngày 27 tháng 12 năm 2016.
 •  
 • Tại: Giáo xứ Vinh An, thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột.
 •  
 • Chủ tế Thánh lễ: Đức cha Vinh Sơn NGUYỄN VĂN BẢN - Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột.
 •  
 • An táng: tại đất thánh Giáo xứ Vinh An, thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột.