Clock-Time

Chương trình Bế mạc Năm Thánh

Chương trình Bế mạc Năm Thánh mừng Kim Khánh thành lập Giáo Phận Phú Cường
THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH BẾ MẠC NĂM THÁNH 

MỪNG KIM KHÁNH THÀNH LẬP GIÁO PHẬN