Clock-Time

Giáo Phận Phú Cường | Thư Mời - Đại Hội Ơn Gọi | Chủ đề: Hãy đến mà xem (Ga 1:39)

Hướng về ngày “Thế giới Cầu nguyện cho ơn gọi” năm nay, Ban Mục Vụ Ơn Gọi Giáo Phận Phú Cường sẽ tổ chức “Ngày Ơn Gọi” để cổ võ và cầu nguyện cho các ơn gọi trong giáo phận.

THƯ MỜI ĐẠI HỘI ƠN GỌI

CHỦ ĐỀ: HÃY ĐẾN MÀ XEM (GA 1:39)

​BAN MỤC VỤ ƠN GỌI GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

THƯ MỜI

Bạn thân mến,

Hướng về ngày “Thế giới Cầu nguyện cho ơn gọi” năm nay, Ban Mục Vụ Ơn Gọi Giáo Phận Phú Cường sẽ tổ chức “Ngày Ơn Gọi” để cổ võ và cầu nguyện cho các ơn gọi trong giáo phận.

- Chủ đề: Hãy đến mà xem (Ga 1:39)

- Thời gian: Từ 08g00 đến 15g00 ngày 30/04/2023.

- Địa điểm: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Phú Cường

- Thành phần tham dự: - Các Dòng tu, Tu hội, Tu đoàn, Hiệp hội đang hiện diện và phục vụ trong giáo phận; 

- Tất cả những ai muốn tìm hiểu và sống đời dâng hiến.

Thân mời bạn đến, gặp gỡ và giao lưu với hơn 70 Dòng tu, Tu hội, Tu đoàn, Hiệp hội đang phục vụ trong giáo phận; và cùng nhau cầu nguyện cho Ơn Gọi của chúng ta.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Ban Mục Vụ Ơn Gọi Giáo Phận Phú Cường