Clock-Time

Thông Báo - Họp Mặt Lễ Sinh Gp. Phú Cường

Kính thưa quý cha, khi Chúa Kitô sắp cử hành bữa tiệc vượt qua với các môn đệ, trong đó, Người thiết lập hy lễ Mình và Máu Người, thì Người đã truyền phải sửa soạn một phòng rộng lớn...
THÔNG BÁO HỌP MẶT LỄ SINH

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
 
Ngày 28/05/2016.
 
Kính thưa quý cha,

Khi Chúa Kitô sắp cử hành bữa tiệc vượt qua với các môn đệ, trong đó, Người thiết lập hy lễ Mình và Máu Người, thì Người đã truyền phải sửa soạn một phòng rộng lớn, với đầy đủ tiện nghi (Lc 22,12). Hội Thánh luôn nghĩ là mệnh lệnh này cũng liên hệ đến mình, khi ấn định những điều giúp chuẩn bị tâm hồn, nơi chốn, nghi thức, bản văn liên quan đến việc cử hành Thánh Thể (QCSLR, số 1).

Việc sửa soạn để cử hành hy lễ vượt qua của Chúa, chắc chắn là công việc mà các em lễ sinh trong giáo xứ của các cha đã và đang thi hành một cách chăm chỉ. Nhằm giúp các em thi hành nhiệm vụ của mình một cách ý thức hơn, chúng con sẽ tổ chức Cuộc Họp Mặt Lễ Sinh tại Nhà Chung Giáo Phận, vào ngày 11/06/2016. Cuộc Họp Mặt Lễ Sinh sẽ trở nên đặc biệt hơn rất nhiều, vì tất cả chúng ta đang sống trong năm mừng Kim Khánh Giáo Phận.  

Kính mong các cha thương tạo điều kiện cho các em lễ sinh trong giáo xứ của các cha có thể tham dự cuộc họp mặt hiếm có này.

Thời gian: từ 8h30 – 15h00
Địa điểm: Nhà Chung Giáo Phận
Kinh phí: 40.000 vnđ / em


Xin quý cha vui lòng đăng ký số lượng tham dự cho BTC trước Chúa Nhật 05.06.2016 theo địa chỉ mail: phongtqt@yahoo.com.vn hoặc số đt: 0944.289.507. Việc đăng ký đúng thời gian sẽ giúp chúng con tổ chức Cuộc Họp Mặt Lễ Sinh và chuẩn bị phần ăn trưa cho các em chu đáo hơn.
 

Lm. Vinc. Nguyễn Xuân Tuấn

Đặc trách Ủy Ban Phụng Tự.