Clock-Time

THÔNG BÁO - VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LỄ BỔN MẠNG CỦA GIÁO XỨ VÀ GIÁO HỌ

Theo truyền thống của Giáo Hội Công Giáo, mỗi cộng đoàn giáo xứ, giáo họ, đều có lễ Bổn mạng, và mỗi nhà thờ khi được cung hiến hoặc làm phép đều mang một tước hiệu. Từ lâu nay trong Giáo phận Phú Cường chúng ta có một số giáo xứ, giáo họ, chọn lễ Bổn mạng là lễ kính Chúa như: lễ Chúa Ba Ngôi, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, lễ Chúa Giêsu lên trời, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, v.v.
TÒA GIÁM MỤC PHÚ CƯỜNG
104 Lạc Long Quân, phường Phú Cường, 
Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tel: 0274 382 2860; Fax: 0274 385 5343 
Email: vptgmphucuong@gmail.com

 
THÔNG BÁO 
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LỄ BỔN MẠNG CỦA
GIÁO XỨ VÀ GIÁO HỌ

Kính gửi quý linh mục, tu sĩ và anh chị giáo dân trong Giáo phận Phú Cường.

Anh chị em thân mến,

Theo truyền thống của Giáo Hội Công Giáo, mỗi cộng đoàn giáo xứ, giáo họ, đều có lễ Bổn mạng, và mỗi nhà thờ khi được cung hiến hoặc làm phép đều mang một tước hiệu. 

Từ lâu nay trong Giáo phận Phú Cường chúng ta có một số giáo xứ, giáo họ, chọn lễ Bổn mạng là lễ kính Chúa như: lễ Chúa Ba Ngôi, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, lễ Chúa Giêsu lên trời, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, v.v.

Tuy nhiên, theo đúng ý nghĩa thần học, Bổn mạng là Đấng trung gian chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta. Vì thế, chỉ có thể chọn Đức Mẹ, các thiên thần, các thánh, làm Bổn mạng, chứ không thể chọn chính Chúa làm Bổn mạng, bởi vì Chúa là Đấng ban ơn chứ không phải là người chuyển cầu. (Xem Thánh Bộ Phụng Tự, Huấn thị Lịch riêng, 24.6.1970, số 28, trong EV 3/2606; Qui tắc Patronus về việc đặt tên thánh Bổn mạng, 19.3.1973, số 4, trong EV 4/2344).

Đối với việc chọn tước hiệu cho nhà thờ, thì không có sự phân biệt và giới hạn như khi chọn lễ Bổn mạng. Có thể chọn tước hiệu nhà thờ là thánh danh hay danh hiệu của Chúa, Đức Mẹ hoặc các thánh.

Vì vậy, những giáo xứ hay giáo họ nào đã chọn một lễ kính Chúa làm lễ Bổn mạng, thì phải đổi sang một lễ về Đức Mẹ hoặc các thánh. Nếu tên gọi của lễ kính Chúa ấy trùng với tước hiệu nhà thờ khi được cung hiến hay làm phép, thì lễ ấy là lễ kính tước hiệu nhà thờ. Nếu tước hiệu ấy được Đức Giám mục đặt trong ngày cung hiến trọng thể thì không thể thay đổi (Giáo luật, 1218).

Để thực hiện việc chọn Bổn mạng mới cho giáo xứ hay giáo họ, cha xứ cần trao đổi với cộng đoàn giáo xứ, giáo họ, để có sự thống nhất, sau đó làm văn bản xin Đức Giám mục phê chuẩn. Thời hạn thực hiện trong toàn Giáo phận Phú Cường là từ ngày ra thông báo này đến cuối tháng Tư năm 2020, để tiện in vào lịch phụng vụ 2020-2021 của Giáo phận.


 
Tòa Giám mục Phú Cường, ngày 15-11-2019

(Ấn ký)
+ Giuse Nguyễn Tấn Tước
Giám mục Giáo phận Phú Cường