Clock-Time

Thông Báo: Chương Trình Thánh Lễ Trực Tiếp Trong Ngày

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TRỰC TIẾP TRONG NGÀY

Mỗi ngày, giáo phận sẽ có thánh lễ được phát trực tiếp và lưu lại trên website của giáo phận: https://giaophanphucuong.org/
    - Ngày thường: 5h00
    - Ngày Chúa Nhật: 05h00: Lễ sáng
                                   08h00: Lễ thiếu nhi
                                   17h30: Lễ chiều

Ngoài ra, vào lúc 19h30 mỗi ngày, có giờ kinh tối chung.

 
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH

lich-cu-hanh-nghi-thuc-tuan-thanh-va-le-phuc-sinh-2020

 

5. Tuần Thánh và Phục Sinh (Tất cả các nghi thức và thánh lễ sẽ được phát trực tiếp và lưu lại trên website của giáo phận):
 
 a. Chúa Nhật Lễ Lá (05/4/2020): 
      - Buổi sáng: 5h00
      - Buổi chiều: 17h30

   b. Thứ Năm Tuần Thánh (09/4/2020):
      - Buổi sáng: Thánh lễ làm phép dầu: 8h00
      - Buổi chiều: Thánh lễ Tiệc Ly: 17h30

   c. Thứ Sáu Tuần Thánh (10/4/2020):
      - Buổi chiều:
         + Đàng thánh giá: 15h00
         + Nghi thức tưởng niệm Cuộc thương khó của Chúa: 17h30

    d. Thứ Bảy Tuần Thánh (11/4/2020):
      - Đêm canh thức Vượt Qua và thánh lễ vọng Phục Sinh: 20h00

    e. Chúa Nhật Phục Sinh (12/4/2020):
      - Buổi sáng: 6h00
      - Buổi chiều: 17h30