Clock-Time

Thông báo: Chuyển dời “ngày họp mặt ca đoàn”

Do hoàn cảnh chưa thuận tiện, nên việc tổ chức ngày họp mặt này sẽ dời chuyển sang một ngày khác và sẽ có thông tin cụ thể sau này...
THÔNG BÁO

CHUYỂN DỜI “NGÀY HỌP MẶT CA ĐOÀN”  

TRONG GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG