Clock-Time

Thông báo họp Thừa Tác Viên Thánh Thể

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO HỌP THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ

 

          Kính thưa quý cha, 

        Trong các trình thuật Tân Ước, những hành động của Chúa Giêsu trong bữa tối sau cùng của Người, được mô tả, là những hành động mà Giáo Hội phải thi hành, và các hành động đó là: 1) Người cầm lấy bánh, 2) tạ ơn, 3) bẻ bánh ra, 4) trao bánh 5) và nói ...; 6) Người cầm lấy chén, 7) tạ ơn, 8) trao chén, 9) và nói ...

         Do đó, để vâng lệnh của Đức Kitô, cử hành này của Giáo Hội phải bao gồm tất cả những hành động kể trên, những hành động thuộc về nghi thức mà Chúa Giêsu đã để lại như khuôn mẫu. Bởi đó, những hành động này được hiểu như những phần cốt yếu và mang tính cấu thành nghi thức của Giáo Hội. 

        Trong giáo xứ của quý cha, có các Thừa Tác Viên Thánh Thể mà chính quý cha đã tuyển chọn và được Đấng Bản Quyền cho phép tham dự vào hành động «trao bánh và chén» của Chúa Giêsu. Chúng con thiết nghĩ «việc trao bánh và trao chén» cho anh chị em tín hữu, khỏe mạnh và đặc biệt các chi thể đau yếu trong thân thể mầu nhiệm của Chúa, là điều quan trọng.     

         Việc sửa soạn để cử hành hy lễ Vượt Qua và trao Bánh ban sự sống của Chúa chắc chắn là công việc mà quý vị Thừa Tác Viên Thánh Thể trong giáo xứ của các cha đã và đang thi hành. Nhằm giúp quý vị đó thi hành nhiệm vụ của mình một cách ý thức hơn, chúng con sẽ tổ chức Họp Thừa Tác Viên Thánh Thể để học hỏi những điều liên quan, tại Nhà Thờ Chánh Tòa, vào ngày 2/06, áp lễ Mình Máu Thánh Chúa 2018.    

          Kính mong các cha thương tạo điều kiện cho quý vị Thừa Tác Viên Thánh Thể trong giáo xứ của các cha có thể tham dự cuộc họp đặc biệt này. 

 
Chương trình họp mặt
 
8:30                  Đón tiếp, nhận tài liệu, đóng góp tiền ăn trưa   

9:00-9:10         Chào mừng và giới thiệu 

9:10-10:00       Khai mạc: hát kính Chúa Thánh Thần,      

                         Học hỏi đề tài 1     

10:10-11:15     Học hỏi đề tài 2, hỏi đáp thắc mắc 

11:15-11:30     Cha Tổng Đại Diện huấn đức 

11:30-12:00    Viếng Chúa, chụp hình lưu niệm 

12:00             Cơm trưa, giải tán 

          Việc đăng ký đúng thời gian sẽ giúp chúng con tổ chức và chuẩn bị phần ăn trưa cho các Thừa Tác Viên Thánh Thể chu đáo hơn, do đó, xin quý cha vui lòng đăng ký số lượng tham dự cho BTC trước ngày 31/05/2018 theo số điện thoại: 091 3778106 (ông Long), 090 8881498 (ông Truyện).


Lm. Vinc. Nguyễn Xuân Tuấn
Đặc trách Ủy Ban Phụng Tự.