Clock-Time

Thông báo: Thánh lễ phong chức Linh mục 10.8.2018

Anh chị em thân mến, tôi vui mừng báo tin cho anh chị em: Giáo phận Phú Cường sẽ có 02 thầy phó tế dự kiến sẽ được phong chức linh mục vào thứ Sáu, ngày 10/8/2018