Clock-Time

Thông Báo: Thánh Lễ Truyền Dầu Giáo Phận Phú Cường 2018

Ban Văn phòng chúng con xin thông tin đến mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận được biết: Thánh lễ Truyền Dầu năm nay sẽ được cử hành trọng thể vào lúc 8 giờ 00 sáng thứ Năm Tuần Thánh...