Clock-Time

Thông Báo Thư Rao Phong Chức Linh Mục - Giáo Phận Phú Cường

Chức Linh mục là chức thánh và các linh mục được tuyển chọn giữa muôn người để phục vụ cho sự thánh thiện của Dân Chúa, nên xin Anh Chị Em cầu nguyện cách đặc biệt cho các tiến chức. Theo quy định của Giáo luật điều 1043 và 1051, nếu ai biết các tiến chức trên mắc ngăn trở hoặc không xứng hợp lãnh nhận chức thánh, thì theo lương tâm, phải trình bày cho Đức Giám mục giáo phận, hoặc cho chính cha chánh xứ...

TIN GIÁO PHẬN

THÔNG BÁO THƯ RAO PHONG CHỨC LINH MỤC
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG


Tòa Giám mục Phú Cường, ngày 17 tháng 12 năm 2020
 

Kính gửi:  - Quý Cha
                - Quý Tu sĩ, Chủng sinh
                - và cộng đoàn giáo dân Giáo phận Phú Cường

 Anh Chị Em thân mến,
Tôi vui mừng báo tin cho Anh Chị Em: Giáo phận chúng ta có 09 phó tế dự kiến sẽ được tiến chức Linh mục:

1. 
Thầy Phêrô Nguyễn Tuấn Anh,
đang phục vụ tại Giáo xứ Vĩnh Hòa, Giáo hạt Phước Thành;

2. 
Thầy Phaolô Nguyễn Văn Đông,
đang phục vụ tại Giáo xứ Thánh Giuse, Giáo hạt Phú Cường;

3. 
Thầy Giuse Phạm Đức Lập,
đang phục vụ tại Giáo xứ Tây Ninh, Giáo hạt Tây Ninh;

4. Thầy Giuse Nguyễn Thanh Long,
đang phục vụ tại Tòa Giám mục Phú Cường;

5. Thầy Gioakim Nguyễn Duy Ngọc,
đang phục vụ tại Giáo xứ Tha La, Giáo hạt Củ Chi;

6. Thầy Phêrô Trần Anh Quốc,
đang phục vụ tại Giáo xứ Sơn Lộc, Giáo hạt Củ Ch
i;

7. 
Thầy Giuse Đặng Cao Minh Quý,
đang phục vụ tại Giáo xứ Búng, Giáo hạt Phú Cường;

8. Thầy Giuse Hoàng Quang Trung,
đang phục vụ tại Giáo xứ Bến Sắn, Giáo hạt Phú Cường;

9. Thầy Phaolô Nguyễn Quốc Vương;

đang phục vụ tại Giáo xứ Lộc Quang, Giáo hạt Bình Long;

Vì chức Linh mục là chức thánh và các linh mục được tuyển chọn giữa muôn người để phục vụ cho sự thánh thiện của Dân Chúa, nên xin Anh Chị Em cầu nguyện cách đặc biệt cho các tiến chức. Theo quy định của Giáo luật điều 1043 và 1051, nếu ai biết các tiến chức trên mắc ngăn trở hoặc không xứng hợp lãnh nhận chức thánh, thì theo lương tâm, phải trình bày cho Đức Giám mục giáo phận, hoặc cho chính cha chánh xứ.
Xin Chúa Giêsu Mục Tử chúc lành và gìn giữ Anh Chị Em trong ân sủng của Chúa. Xin Anh Chị Em cũng thêm lời cầu nguyện cho tôi và các tiến chức của chúng ta.
Thân mến chào Anh Chị Em.

 Giuse Nguyễn Tấn Tước

Giám mục Giáo phận Phú Cường
 

- Xin Cha vui lòng công bố thư này trong nhà thờ giáo xứ, giáo họ của Cha 
vào các ngày Chúa Nhật: 20/12/2020, 27/12/2020 và 03/01/2021.
- Xin Cha vui lòng gởi về Tòa Giám mục Phú Cường những nhận định của Cha 
và của bà con giáo dân trước ngày 05/01/2021.

Tải về file PDF tại đây: