Clock-Time

Thông Báo Thư Rao Phong Chức Phó Tế - Giáo Phận Phú Cường

Chức Phó Tế là chức thánh và các thầy được tuyển chọn giữa muôn người để phục vụ cho sự thánh thiện của Dân Chúa, nên xin Anh Chị Em cầu nguyện cách đặc biệt cho các tiến chức. Theo quy định của Giáo luật điều 1043 và 1051, nếu ai biết các tiến chức trên mắc ngăn trở hoặc không xứng hợp lãnh nhận chức thánh, thì theo lương tâm, phải trình bày cho Đức Giám mục giáo phận, hoặc cho chính cha chánh xứ...

TIN GIÁO PHẬN

THÔNG BÁO THƯ RAO PHONG CHỨC PHÓ TẾ
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNGTòa Giám mục Phú Cường, ngày 20 tháng 4 năm 2021
 

Kính gửi:  - Quý Cha
                - Quý Tu sĩ, Chủng sinh
                - và cộng đoàn giáo dân Giáo phận Phú Cường

 Anh Chị Em thân mến,
Tôi vui mừng báo tin cho Anh Chị Em: Giáo phận chúng ta có 07 thầy dự kiến sẽ được tiến chức Phó Tế:

1. 
Thầy Phêrô Nguyễn Văn Dương,
đang phục vụ tại Giáo xứ Vinh Sơn, Giáo hạt Tây Ninh;

2. 
Thầy Giuse Trần Ngọc Hiệp,
đang phục vụ tại Giáo xứ Tân Nghĩa, Giáo hạt Tây Ninh;

3. 
Thầy Giuse Phạm Đình Khương,
đang phục vụ tại Giáo xứ Kiên Long, Giáo hạt Tây Ninh;

4. Thầy Giuse Đậu Vương Quyền,
đang phục vụ tại Giáo xứ Bắc Hà, Giáo hạt Củ Chi;

5. Thầy Phanxicô Xaviê Nguyễn Ngọc Tho,
đang phục vụ tại Giáo xứ Lái Thiêu, Giáo hạt Phú Cường;

6. Thầy Phêrô Nguyễn Doãn Tú,
đang phục vụ tại Giáo xứ Hội Nghĩa, Giáo hạt Lạc An;

7. 
Thầy Giuse Nguyễn Văn Tuận,
đang phục vụ tại Giáo xứ Mỹ Vân, Giáo hạt Lạc An;

Vì chức Phó tế là chức thánh và các phó tế được tuyển chọn giữa muôn người để phục vụ cho sự thánh thiện của Dân Chúa, nên xin Anh Chị Em cầu nguyện cách đặc biệt cho các tiến chức. Theo quy định của Giáo luật điều 1041, 1043 và 1051, nếu ai biết các tiến chức trên mắc ngăn trở hoặc không xứng hợp lãnh nhận chức thánh, thì theo lương tâm, phải trình bày cho Đức Giám mục Giáo phận, hoặc cho chính cha xứ.
Xin Chúa Giêsu Phục Sinh chúc lành và gìn giữ Anh Chị Em trong ân sủng của Ngài.
Xin Anh Chị Em cũng thêm lời cầu nguyện cho tôi và các tiến chức của chúng ta.
Thân mến chào Anh Chị Em.

 Giuse Nguyễn Tấn Tước

Giám mục Giáo phận Phú Cường
 

- Xin Cha vui lòng công bố thư này trong nhà thờ giáo xứ, giáo họ của Cha 
vào các ngày Chúa Nhật: 25/4, 02/5 và 09/5/2021.
- Xin Cha vui lòng gởi về Tòa Giám mục Phú Cường những nhận định của Cha 
và của bà con giáo dân trước ngày 11/5/2021.

Tải về file PDF tại đây: