Clock-Time

Thông Báo Thường Huấn Thành Viên HĐGX

Thông Báo - Kính thưa cha, theo thông lệ, nhân dịp lễ thánh Phêrô, Bổn mạng của Đức cha Phêrô, Nguyên Giám mục Giáo phận