Clock-Time

THÔNG BÁO: Về việc bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục 04-2023

Vì nhu cầu mục vụ và ích lợi thiêng liêng của dân Chúa, cũng như của các linh mục, sau khi đã tham khảo những vị hữu trách, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường - đã quyết định bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục trong giáo phận như sau:

THÔNG BÁO
Về việc bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục 04-2023

THÔNG BÁO: Về việc bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục 04-2023 | hiệp thông Loan bao Tin mừng,

TOÀ GIÁM MỤC PHÚ CƯỜNG

104 Lạc Long Quân, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Tel: 0274 3822 860; Fax: 0274 3855 343; Email:vptgmphucuong@gmail.com


Số: 20/2023/TB-TGM

Toà Giám mục Phú Cường, ngày 11 tháng 4 năm 2023

 

THÔNG BÁO
Về việc bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục trong Giáo phận Phú Cường.

Kính thưa quý Cha, quý Chủng sinh, quý Tu sĩ và Anh chị em giáo dân.

Vì nhu cầu mục vụ và ích lợi thiêng liêng của dân Chúa, cũng như của các linh mục, sau khi đã tham khảo những vị hữu trách, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường - đã quyết định bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục trong giáo phận vào thời gian tháng 3-4/2023 như sau:

TT

HỌ VÀ TÊN

GIÁO VỤ

NHIỆM SỞ CŨ

GIÁO VỤ

NHIỆM SỞ MỚI

1.            

Cha Phaolô Nguyễn Thanh Tuấn

Hỗ trợ
việc đào tạo

Cơ sở đào tạo LM GP

Phụ trách các ứng
sinh linh mục GP

Cơ sở đào tạo LM GP

2.            

Cha Giuse Vũ Khắc Anh Tâm

Chánh xứ

GX Gò Dầu

Kiêm quản nhiệm

GX Hiệp Thạnh

3.            

Cha Gioan M Vianney Trịnh Văn Thuần

Phó xứ

GX Chánh toà

Phó biệt cư

GX Hiệp Thạnh

4.            

Cha Giuse Hoàng Đình Khái

Chánh xứ

GX Phước An

Chánh xứ

GX Hiệp Nhất (Lô 6)

5.            

Cha Giuse Cao Đình Phương

Chánh xứ

GX Bình Long

Kiêm quản nhiệm

GX Phước An

6.            

Cha Giuse Vũ Khắc Phương

Phó xứ

GX Thánh Linh

Phó xứ biệt cư

GX Phước An

7.            

Cha Antôn Nguyễn Sĩ Quân

Chánh xứ

GX Long Bình

Chánh xứ

GX Minh Lập

8.            

Cha Gioan Võ Hoàn Sinh

Chánh xứ

GX Phong Cốc

Kiêm quản nhiệm

GX Long Bình

9.            

Cha Phanxicô Assisi Nguyễn Thiên Vũ

Phó xứ

GX Minh Lập

Phó xứ biệt cư

GX Long Bình

10.       

Cha Đaminh Đỗ Quang Vinh

Chánh xứ

GX An Linh

Chánh xứ

GX Tân Thành

11.       

Cha Giuse-Maria Phạm Tường Thành

Chánh xứ

GX Bến Trường

Chánh xứ

GX An Linh

12.       

Cha Vinhsơn Nguyễn Minh Tuấn

Chánh xứ

GX Hảo Đước

Kiêm quản nhiệm

GX Bến Trường

13.       

Cha Đaminh Vũ Ngọc Chuẩn

Phó xứ

GX Thới Hòa

Phó xứ biệt cư

GX Bến Trường

14.       

Cha Giuse Nguyễn Ngọc Đức

Chánh xứ

GX Thala

Chánh xứ

GX Tân Thông

15.       

Cha Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

Phó xứ

Tân Thành

Phó xứ

GX Tân Thông

16.       

Cha Antôn Vinhsơn Hồ Ngọc Ẩn

Chánh xứ

GX Phước Vĩnh

Chánh xứ

GX Thala

17.       

Cha Đaminh Đỗ Bùi Quốc Thuấn

Chánh xứ

GX Vinh Sơn (Tây Ninh)

Chánh xứ

GX Phước Vĩnh

18.       

Cha PX Nguyễn Văn Vinh

Chánh xứ

GX Biên Hà

Chánh xứ

GX Vinh Sơn (Tây Ninh)

19.       

Cha Phêrô Nguyễn Văn Quốc

Chánh xứ

GX Võng Phan

Kiêm quản nhiệm

GX Biên Hà

20.       

Cha Micae Hoàng Anh Tuấn

Phó xứ

GX Lộc Ninh

Phó xứ biệt cư

GX Biên Hà

21.       

Cha Phaolô Nguyễn Quốc Vương

Phó xứ

GX Tân Thông

Phó xứ

GX Phú Long

22.       

Cha Giuse Nguyễn Thanh Long

Cộng tác

Ban Truyền thông

Phó xứ

GX Búng

23.       

Cha Giuse Trần Vũ Công

Tân chức

GX Thượng Phúc

Phó xứ

GX Thượng Phúc

24.       

Cha PX Nguyễn Duy Khiêm

Tân chức

GX Vinh Sơn TN

Phó xứ

GX Mỹ Hảo

25.       

Cha Laurensô Đỗ Minh Thành

Tân chức

Cơ sở đào tạo LM GP

Hỗ trợ việc đào tạo

Cơ sở đào tạo LM GP

26.       

Cha Đaminh Cao Văn Thông

Tân chức

GX Suối Dây

Phó xứ

GX Thới Hòa

27.       

Cha Giuse-Túc Nguyễn Văn Thới

Tân chức

Cơ sở đào tạo LM GP

Hỗ trợ việc đào tạo

Cơ sở đào tạo LM GP

28.       

Cha Antôn Nguyễn Thành Trung

Tân chức

GX Thới Hòa

Phó xứ

GX Lộc Ninh

29.       

Cha PX Trần Quốc Vương

Tân chức

GX Tân Châu

Phó xứ

GX Thánh Linh

Kính xin quý Cha và cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận thêm lời cầu nguyện cho các ngài trong sứ vụ mới.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

LM Tađêô Lý Nguyễn Anh Thy

 THÔNG BÁO: Về việc bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục 04-2023 | hiệp thông Loan bao Tin mừng,
THÔNG BÁO: Về việc bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục 04-2023 | hiệp thông Loan bao Tin mừng,