Clock-Time

THÔNG BÁO: Về việc bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục trong Giáo phận Phú Cường.

Vì nhu cầu mục vụ và ích lợi thiêng liêng của dân Chúa, cũng như của các linh mục, sau khi đã tham khảo những vị hữu trách, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường - đã quyết định bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục trong giáo phận như sau:

THÔNG TIN GIÁO PHẬN
 

TOÀ GIÁM MỤC PHÚ CƯỜNG
104 Lạc Long Quân, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0274 3835 968; Fax. 0274 3855 343; Email: vptgmphucuong@gmail.com
Số: 108/2020/TB-TGM

Toà Giám mục Phú Cường, ngày 30 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM VÀ THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC TRONG
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG.

Kính thưa quý Cha, quý Chủng sinh, quý Tu sĩ và Anh chị em giáo dân.
Vì nhu cầu mục vụ và ích lợi thiêng liêng của dân Chúa, cũng như của các linh mục, sau khi đã tham khảo những vị hữu trách, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường - đã quyết định bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục trong giáo phận như sau:

TT HỌ VÀ TÊN ĐƯƠNG NHIỆM NHIỆM SỞ MỚI
Giáo vụ Giáo xứ Giáo vụ Giáo xứ
1.
Cha Giuse Nguyễn Minh Chánh Chánh xứ Phú Lương Chánh xứ An Khương
2.
Cha Micae Nguyễn Văn Giang Chánh xứ Bàu Ao Chánh xứ Phú Lương
3.
Cha Phaolô Nguyễn Quốc Khánh Chánh xứ Chơn Thành Chánh xứ Bàu Ao
4.
Cha Giêrônimô Nguyễn Linh Thao Chánh xứ Minh Hưng Kiêm quản nhiệm Chơn Thành
5.
Cha Phêrô Phạm Văn Huynh Phó biệt cư Hưng Hoà Phó biệt cư Chơn Thành
6.
Cha PX Trần Phương Quyền Phó xứ Búng Phó biệt cư Hưng Hoà
7.
Cha Tôma Phạm Văn Đông Chánh xứ Tân Lập Trợ giúp cha chánh xứ Vĩnh Hoà
8.
Cha Đa-Minh Nguyễn Thế Trường Chánh xứ Suối Dây Chánh xứ Tân Lập
9.
Cha Antôn Phạm Văn Sáng Chánh xứ Bến Cát Chánh xứ Suối Dây
10.
Cha  Tôma Trần Đức Thành Chánh xứ Gò Dầu Chánh xứ Bến Cát
11.
Cha Giuse Vũ Khắc Anh Tâm Chánh xứ Thượng Phúc Chánh xứ Gò Dầu
12.
Cha Philipphê Đỗ Huy Thuỵ Chánh xứ Ngọc Đồng Chánh xứ Thượng Phúc
13.
Cha GB Trần Xuân Minh Chánh Chánh xứ An Linh Chánh xứ Ngọc Đồng
14.
Cha Đa-Minh Đỗ Quang Vinh Chánh xứ Minh Long Chánh xứ An Linh
15.
Cha Giuse Khuất Văn Long Chánh xứ Thánh Mẫu Chánh xứ Minh Long
16.
Cha PX Phạm Quốc Việt Chánh xứ Tân Kim Bảng Chánh xứ Thánh Mẫu
17.
Cha Phêrô Nguyễn Văn Quốc Chánh xứ Võng Phan Kiêm quản nhiệm Tân Kim Bảng
18.
Cha Giuse Nguyễn Đức Thuận Phó xứ Minh Thạnh Phó biệt cư Tân Kim Bảng
19.
Cha Gioan Bt. Bùi Viết Thiệp Chánh xứ Cây Cam Dưỡng bệnh Nhà nghỉ dưỡng
20.
Cha Gioakim Lê Công Thành Chánh xứ Vĩnh Hoà Kiêm quản nhiệm Cây Cam
21.
Cha Phêrô Nguyễn Chí Công Phó biệt cư Minh Đức Phó biệt cư Cây Cam
22.
Cha Phêrô Nguyễn Văn Dũng Phó xứ Tân Thông Phó biệt cư Minh Đức
23.
Cha Phêrô Phan Văn Tươi Chánh xứ Quản Lợi Trợ giúp cha chánh xứ Bắc Hà
HỌ VÀ TÊN ĐƯƠNG NHIỆM NHIỆM SỞ MỚI
Giáo vụ Giáo xứ Giáo vụ Giáo xứ
24.
Cha Giuse Cao Đình Phương Chánh xứ Bình Long Kiêm quản nhiệm Quản Lợi
25.
Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tâm Phó xứ Bến sắn Phó biệt cư Quản Lợi
26.
Cha Phêrô Maria Trần Thái Phong Chánh xứ Lộc Hiệp Trợ giúp cha chánh xứ Minh Hưng
27.
Cha Giuse Dư Nhật Minh Chánh xứ Lộc Quang Kiêm quản nhiệm Lộc Hiệp
28.
Cha Gioan Boscô Hà Trần Phúc Phó xứ Thánh Linh Phó biệt cư Lộc Hiệp
29.
Cha Phanxicô Sa. Nguyễn Văn Cảnh Phó xứ Bình Long Phó xứ Tích Thiện
30.
Cha Giê. Nguyễn Văn Khương TSVN   Hội Thừa Sai
Việt Nam
Chánh xứ Tân Khai
31.
Cha Matthêô Phạm Trần Thanh TSVN Chánh xứ Tân Khai   Hội Thừa Sai
Việt Nam

 


Kính xin quý Cha và cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận thêm lời cầu nguyện cho các ngài trong sứ vụ mới.

CHÁNH VĂN PHÒNG
 
LM Tađêô Lý Nguyễn Anh Thy

Download file pdf tại đây