Clock-Time

THÔNG BÁO Về việc lạc quyên cho quỹ “Đồng Tiền Thánh Phêrô”

Theo truyền thống, việc lạc quyên được thực hiện vào ngày lễ mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, 29/6, hàng năm. Năm nay, lễ này nhằm ngày thứ Tư, do đó, theo gợi ý của Đức Tổng Chủ tịch HĐGMVN, giáo phận chúng ta sẽ thực hiện việc quyên góp cho quỹ "Đồng Tiền Thánh Phêrô" vào Chúa nhật ngày 03 tháng 7 năm 2022.

TOÀ GIÁM MỤC PHÚ CƯỜNG

104 Lạc Long Quân, P. Phú Cường,TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương

Tel: 0274 382 2860; Fax: 0274 385 5343

Email: vptgmphucuong@gmail.com

Số: 90/2022/TB-TGM

Toà Giám mục Phú Cường, ngày 21 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc lạc quyên cho quỹ “Đồng Tiền Thánh Phêrô”

Kính gửi: Quý Cha, Quý Bề trên các hội dòng, Quý Tu sĩ, Chủng sinh
và Ông bà anh chị em giáo dân trong Giáo phận Phú Cường.

Theo thông báo của Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam - trong kỳ Hội nghị Thường niên của HĐGMVN tại Giáo phận Thái Bình ngày 25-29/04/2022, Đức Tổng giám mục Marek ZALEWSKI đã nhắc lại nghĩa vụ đóng góp quỹ "Đồng Tiền Thánh Phêrô".

 “Đồng Tiền Thánh Phêrô” là nguồn trợ giúp tài chính của các tín hữu cho Đức Thánh Cha, như dấu chỉ chia sẻ sự quan tâm của người kế vị thánh Phêrô đối với nhiều nhu cầu của Giáo hội hoàn vũ và các hoạt động bác ái giúp đỡ những người thiếu thốn. Số tiền thu được gửi đến Đức Thánh Cha, để hỗ trợ các sứ vụ của Giáo hội và các hoạt động bác ái.

Theo truyền thống, việc lạc quyên được thực hiện vào ngày lễ mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, 29/6, hàng năm. Năm nay, lễ này nhằm ngày thứ Tư, do đó, theo gợi ý của Đức Tổng Chủ tịch HĐGMVN, giáo phận chúng ta sẽ thực hiện việc quyên góp cho quỹ "Đồng Tiền Thánh Phêrô" vào Chúa nhật ngày 03 tháng 7 năm 2022.

Để thể hiện lòng yêu mến Giáo hội, cách riêng với Đức Thánh Cha, và hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam, xin Quý Cha, Quý Bề trên và mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận nhiệt tình vận động và quảng đại đóng góp. Kết quả thu được, xin gửi về Văn phòng Tòa giám mục sau ngày lạc quyên.

Nguyện xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, ban phúc lành cho Quý Cha, Quý Bề trên và tất cả Ông bà anh chị em.

(đã ấn ký)

+ Giuse Nguyễn Tấn Tước

Giám mục Giáo phận Phú Cường