Clock-Time

Thông báo về việc làm phép Nhà nghỉ dưỡng linh mục giáo phận và Thánh lễ thánh hiến Bàn thờ nguyện đường

Vào ngày 05 tháng 9 năm 2018, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - đã chủ sự thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà nghỉ dưỡng linh mục giáo phận Phú Cường. Nhờ tình yêu quan phòng của Thiên Chúa cùng với sự giúp đỡ của rất nhiều người, đến nay, công trình Nhà nghỉ dưỡng linh mục đã tương đối hoàn chỉnh, chúng ta cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân mọi người đã góp phần xây dựng.
TOÀ GIÁM MỤC PHÚ CƯỜNG

104 Lạc Long Quân, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương

Tel: 0274 3822 343; Fax: 0274 3855 343; Email: vptgmphucuong@gmail.com


Số: 101/2021/TB-TGM

Toà Giám mục Phú Cường, ngày 23 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc làm phép Nhà nghỉ dưỡng linh mục giáo phận
và Thánh lễ thánh hiến Bàn thờ nguyện đường

Kính thưa: Cha Tổng đại diện, quý Cha Hạt trưởng, quý Cha, quý Phó tế, quý Tu sĩ, quý Chủng sinh, quý Ân nhân, quý Thân nhân cùng toàn thể quý Giáo dân của giáo phận Phú Cường.

Vào ngày 05 tháng 9 năm 2018, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - đã chủ sự thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà nghỉ dưỡng linh mục giáo phận Phú Cường. Nhờ tình yêu quan phòng của Thiên Chúa cùng với sự giúp đỡ của rất nhiều người, đến nay, công trình Nhà nghỉ dưỡng linh mục đã tương đối hoàn chỉnh, chúng ta cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân mọi người đã góp phần xây dựng.

Để Nhà nghỉ dưỡng linh mục giáo phận được chính thức đưa vào phục vụ cho quý cha hưu dưỡng, cũng như quý cha cần nghỉ dưỡng, Đức cha giáo phận sẽ làm phép cơ sở này và cử hành Thánh lễ tạ ơn thánh hiến Bàn thờ nguyện đường vào lúc 16h00 thứ Ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021.

Đây là niềm vui chung của giáo phận và cũng là dịp giáo phận muốn bày tỏ tấm lòng tri ân đến tất cả mọi người đã góp phần xây dựng cơ sở nghỉ dưỡng này. Nhưng vì tình hình dịch bệnh CoViD-19 vẫn còn nhiều biến động khó lường, nên Nghi thức chúc lành và Thánh lễ chỉ có thể được tổ chức trong khung cảnh hạn chế người tham dự. Vì thế, qua thông báo này, kính mong quý Cha, quý Phó tế, quý Tu sĩ, quý Chủng sinh, quý Ân nhân, quý Thân nhân và quý Giáo dân của giáo phận Phú Cường thông cảm; và bù lại, xin mọi người có thể theo dõi và hiệp nguyện cùng với giáo phận qua các Nghi thức vàThánh lễ trực tuyến được phát trên Website: giaophanphucuong.org, kênh YouTube: Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường, và Fanpage: Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường, vào lúc 16h00 thứ Ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021.

Nguyện xin Đấng Emmanuel ban phúc bình an trên Cha Tổng đại diện, quý Cha Hạt trưởng, quý Cha, quý Phó tế, quý Tu sĩ, quý Chủng sinh, quý Ân nhân, quý Thân nhân cùng toàn thể quý Giáo dân của giáo phận Phú Cường.

LM Tađêô Lý Nguyễn Anh Thy

Chánh văn phòng

File pdf.