Clock-Time

Thông báo: về việc thuyên chuyển linh mục trong Giáo phận Phú Cường

Thông qua Hội đồng Tư vấn, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục Giáo phận Phú Cường, đã quyết định bổ nhiệm thuyên chuyển linh mục trong giáo phận đợt tĩnh tâm linh mục quý III và thường huấn năm nay...