Clock-Time

THƯ KÊU GỌI: Cầu nguyện và cộng tác cứu trợ nạn nhân lũ lụt

Trong tinh thần hiệp thông, theo lời kêu gọi của Đức cha chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội-Caritas Việt Nam và thừa lệnh Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, Ủy ban Bác ái Xã hội – Caritas Phú Cường thiết tha kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận tích cực cầu nguyện và quảng đại giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua những khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai...THƯ KÊU GỌI:


CẦU NGUYỆN VÀ CỘNG TÁC CỨU TRỢ NẠN NHÂN LŨ LỤT

Kính gửi: - Quý cha Hạt trường, quý cha xứ
                                   - Ban Bác Ái-Caritas và
Cộng đồng Dân Chúa
                       tại các giáo xứ, giáo họ, giáo điểm.
 

Trong những ngày qua, trên các phương tiện truyền thông, chúng ta đã biết đồng bào miền Trung (từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi) đã và đang chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ với nhiều thiệt hại về người, nhà cửa, cây trồng và vật nuôi, thủy sản
 
Trong tinh thần hiệp thông, theo lời kêu gọi của Đức cha chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội-Caritas Việt Nam và thừa lệnh Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, Ủy ban Bác ái Xã hội – Caritas Phú Cường thiết tha kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận tích cực cầu nguyện và quảng đại giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua những khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai. Cụ thể:

- Xin quý cha kêu gọi giáo dân ủng hộ tiền bác ái vào một Chúa nhật

ngày 25/10/2020 hoặc Chúa nhật sau đó.

- Hình thức ủng hộ: đặt thùng tiền bác ái ở nhà thờ hoặc cách nào khác theo sự sắp xếp của quý giáo xứ. Không dùng tiền thau (tiền giỏ dâng trong lễ).

- Số tiền nhận được xin chuyển qua cha Hạt Trưởng, đến Văn phòng UBBAXH-Caritas Phú Cường.

- Hoặc qua Tài khoản:  ỦY  BAN CARITAS PHÚ CƯỜNG  (Cứu trợ lũ lụt)

Số TK: 0281000264518

CN NGÂN HÀNG VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG

Sự chia sẻ của anh chị em, vừa thực hiện giáo huấn yêu thương của Chúa, vừa thể hiện truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam.

Xin chân thành cám ơn những nghĩa cử quảng đại bác ái của quý cha và anh chị em.

Xin Chúa nhân lành trả công bội hậu cho anh chị em.

                                                                T/M UBBAXH-Caritas Phú Cường.
  
 
                                                                  Gioan Bt. Trần Đình Phùng.
                                                                       Linh mục Đặc trách UBBAXH-Caritas Phú Cường.