Clock-Time

Thư rao phong chức Phó Tế

Vì chức Phó tế là chức thánh và các Phó tế được tuyển chọn giữa muôn người để phục vụ cho sự thánh thiện của Dân Chúa, nên xin Anh Chị Em cầu nguyện cách đặc biệt cho các tiến chức; và nếu ai biết các tiến chức có điều gì ngăn trở, xin trình bày cho Đức Giám mục Giáo phận, hoặc cho chính Cha xứ để ngài báo về Tòa Giám mục trước ngày 02 tháng 6 năm 2020.
TÒA GIÁM MỤC PHÚ CƯỜNG
104 Lạc Long Quân, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương 
ĐT: 0274 3835 968 - Fax. 0274 3855 343
Email: vptgmphucuong@gmail.com
Số: 09/TGM

Tòa Giám mục Phú Cường, ngày 13 tháng 5 năm 2020
Kính gửi:
- Quý Cha,
- Quý Tu sĩ, Chủng sinh,
- và toàn thể Anh Chị Em giáo dân Giáo phận Phú Cường.
 
Anh Chị Em thân mến,
 
Tôi vui mừng báo tin cho Anh Chị Em: Giáo phận chúng ta có 08 chủng sinh dự kiến sẽ được tiến chức Phó tế:
 
1. Thầy Phêrô Nguyễn Tuấn Anh,
đang phục vụ tại Giáo xứ Vĩnh Hòa, Giáo hạt Phước Thành;
 
2. Thầy Phaolô Nguyễn Văn Đông,
đang phục vụ tại Giáo xứ Thánh Giuse, Giáo hạt Phú Cường;
 
3. Thầy Giuse Phạm Đức Lập,
đang phục vụ tại Giáo xứ Tây Ninh, Giáo hạt Tây Ninh;
 
4. Thầy Gioakim Nguyễn Duy Ngọc,
đang phục vụ tại Giáo xứ Tha La, Giáo hạt Củ Chi;
 
5. Thầy Phêrô Trần Anh Quốc,
đang phục vụ tại Giáo xứ Sơn Lộc, Giáo hạt Củ Chi;
 
6. Thầy Giuse Đặng Cao Minh Quý,
đang phục vụ tại Giáo xứ Búng, Giáo hạt Phú Cường;
 
7. Thầy Giuse Hoàng Quang Trung,
đang phục vụ tại Giáo xứ Bến Sắn, Giáo hạt Phú Cường;
 
8. Thầy Phaolô Nguyễn Quốc Vương,
đang phục vụ tại Giáo xứ Lộc Quang, Giáo hạt Bình Long;
 
Vì chức Phó tế là chức thánh và các Phó tế được tuyển chọn giữa muôn người để phục vụ cho sự thánh thiện của Dân Chúa, nên xin Anh Chị Em cầu nguyện cách đặc biệt cho các tiến chức; và nếu ai biết các tiến chức có điều gì ngăn trở, xin trình bày cho Đức Giám mục Giáo phận, hoặc cho chính Cha xứ để ngài báo về Tòa Giám mục trước ngày 02 tháng 6 năm 2020.
 
Xin Chúa Giêsu Mục Tử chúc lành và gìn giữ Anh Chị Em trong ân sủng của Chúa. Xin Anh Chị Em cũng thêm lời cầu nguyện cho tôi và các tiến chức của chúng ta.
 
Thân mến chào Anh Chị Em.
 
(Ấn ký)
+ Giuse Nguyễn Tấn Tước
Giám mục Giáo phận Phú Cường

Xin Cha vui lòng công bố thư này trong nhà thờ giáo xứ, giáo họ của Cha 
vào các ngày Chúa Nhật: 17/5, 24/5 và 31/5/2020.


Download file PDF tại đây: