Clock-Time

Thứ Ba Tuần III Mùa Thường Niên

/ 359 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Ba Tuần III Mùa Thường Niên | Ngày 25.01.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Ba Tuần III Mùa Thường Niên. Vào lúc 05h00 ngày 25.01.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 322 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần III Mùa Thường Niên

Qua việc lựa chọn mang tính lịch sử của Đavít, chúng ta không thể không nghĩ đến toàn thể nhân loại, từ nay một thủ đô một biểu tượng cho sự hiệp nhất của mình. Tại nơi đây trên ngọn đồi này, một cây thánh giá đã được dựng lên… trên núi đá này, tại ngôi mộ này, thân xác Đức Giêsu đã an nghỉ... Vào thời điểm quan trọng của nhân loại vào giai đoạn này mà lịch sử đổi hướng, khi lần đầu tiên và duy nhất tử thần bị hoàn toàn đánh bại...