Clock-Time

Thứ Ba Tuần VIII Mùa Thường Niên

/ 449 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Tuần VIII Mùa Thường Niên Năm C, 01/03/2022

Thứ Ba Tuần VIII Mùa Thường Niên Năm C:  Các tông đồ đã tin và đi theo Chúa Giêsu, đã từ bỏ tất cả để theo Chúa; để bù lại, các ông sẽ nhận lại gấp trăm ngay tại đời này. Tuy vậy, dường như các ông chưa hình dung, và lại càng chưa nhận ra, chưa nhận lại được gấp trăm ở đời này như Lời Chúa hứa!

/ 396 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần VIII Mùa Thường Niên

Đoạn văn này tiếp nối đoạn tin Mừng hôm qua Đức Giêsu đã yêu cầu chàng thanh niên giàu có bán tất cả mọi sự rồi, theo Người. Lập tức , Phêrô rất hài lòng nêu lên một nhận xét : đó là điều các ông đã làm. Khi nhận xét như thế,  Phêrô tỏ ra đôi chút khoe khoang ..nhưng đó cũng là sư biểu lộ một lòng quảng đại vô biên...