Clock-Time

Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên Năm B

/ 693 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên Năm B

Sở dĩ Matthêu cố ý tường thuật cho chúng ta những lời khiển trách trên có thể là làm ta rất ngạc nhiên là vì Giáo Hội thời ông đã gặp những cảnh luận chiến dữ dội giữa Kitô giáo và Do Thái giáo, ngay giữa lòng các cộng đoàn. Các Kitô hữu gốc Do Thái muốn bảo thủ tối đa những tập tục Do Thái. Còn các Kitô hữu khác, rõ ràng lại dựa vào các lời dạy của Đức Giêsu để bênh vực một quan điểm rộng rãi hơn...

/ 1638 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Để gặp được Chúa, xin cho chúng con luôn biết suy niệm Thánh kinh và đến với Chúa qua các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, hầu chúng con dám bước ra khỏi cái tôi thành kiến của mình và được biến đổi trở nên người môn đệ đích thực của Chúa...