Clock-Time

Thứ Ba Tuần XXV TNB

/ 320 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên Năm B

Một cảnh hết sức tự nhiên và xét theo khía cạnh nhân bản, rất cảm kích…nếu ta đơn thành lắng nghe Luca kể. Đó là một người Mẹ đến gặp cậu con trai mình, và có những người bà con cùng đi với bà. Người con trai là một phần tử trong gia đình đang gặp thành công lớn: dân chúng theo cậu đông đến nỗi người ta không thể tới gần cậu được...

/ 554 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên - Thánh Matthêu Tông Đồ | Ngày 21.09.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên Năm B - Thánh Matthêu Tông Đồ. Vào lúc 05h00 ngày 21.09.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 942 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Chúng ta, với thời gian bao nhiêu vết thương lòng, bao nhiêu khiếm khuyết bất toàn, bao nhiêu những yếu đuối tội lỗi, hãy chỉ cho Đức Kitô, để Người - vị thầy thuốc - băng bó, chữa lành và làm cho công chính, lúc đó chúng ta cảm nghiệm được tại sao thánh Phaolô chia sẻ: “Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12,10)...