Clock-Time

Thứ Bảy Tuần II Mùa Thường Niên

/ 914 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần II Thường Niên - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Dưới khía cạnh xác thịt tự nhiên thì những việc đã và đang làm thật dại dột: Chẳng ai tỉnh trí mà lại bỏ gia đình, công việc để trở thành một kẻ lang thang không chỗ gối đầu; chẳng ai khôn ngoan mà lại đối đầu với những kẻ quyền thế, vì biết rằng đối đầu với họ trước sau gì cũng rước họa vào thân. Cũng vậy, chẳng ai khôn ngoan mà lại chọn những người tầm thường, không địa vị, không giàu có, không học thức làm người thân tín để xây dựng sự nghiệp.