Clock-Time

Thứ Bảy Tuần V Mùa Phục Sinh

/ 1450 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần V Mùa Phục Sinh (Ga 15:18-21) - GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng hôm nay cho thấy, sở dĩ người môn đệ bị bách hại không phải vì họ làm những điều sai trái, nhưng là vì các môn đệ không thuộc về thế gian, nghĩa là các môn đệ không sống theo tiêu chuẩn của thế gian mà sống tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Thế gian yêu những gì thuộc về thế gian, những gì mang lại thỏa mãn cho những đam mê ích kỷ của thế gian.
/ 800 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Bảy Tuần V Mùa Phục Sinh (Ga 15,18-21)

"Tôi làm người Do thái với người Do thái, làm người Hilạp với người Hilạp, để đưa mọi người về với Chúa Kitô”. Người sẽ nói như vậy trong một bức thư. Đây chính là động tác nhập thể : Thiên Chúa làm người với con người. HÔM NAY, tôi phải xắp gần lại với ai?...