Clock-Time

Thứ Bảy Tuần VI Mùa Phục Sinh

/ 585 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh (Ga 16:23b-28) - Lm Huệ Minh

Chúa Giêsu từ Chúa Cha mà đến, và Ngài trở về với Chúa Cha ngang qua hành trình Vượt Qua. Như thế, đường đi của Ngài không phải là con đường «thăng thiên» trực tiếp quang vinh, nhưng là con đường đi ngang qua cái chết, và là cái chết bi đát nhất.
/ 516 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh (Ga 16:23b-28) - GKGĐ GP Phú Cường

Chúa Giêsu còn cho chúng ta biết qua đoạn Tin Mừng một mặc khải: đó là Chúa Cha luôn yêu mến anh em, và anh em lại yêu mến Thầy. Tình yêu liên kết lại thành một mầu nhiệm, Chúa Cha là Đấng mà Chúa Giêsu cho biết, Chúa Giêsu và Chúa Cha yêu mến nhau, và vì được ở trong tình yêu đó, chúng ta được sống nhờ tình yêu của Người. Còn cái gì cao quý hơn tình yêu.
/ 232 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Bảy Tuần VI Mùa Phục Sinh (Ga 16,23b-28)

Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không còn nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến...