Clock-Time

Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên Năm B

/ 1292 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Hôm nay, chúng ta chứng kiến việc Chúa Giêsu lên đền thờ Giêrusalem và thấy Người có những hành động không như lúc bình thường. Đó là việc Người nổi giận xua đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ. Qua đây, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta hãy biết giữ gìn và tôn trọng nơi thiêng liêng đền thờ Chúa; đồng thời dạy ta biết giữ gìn và làm mới nơi tâm hồn, vì đó cũng là nơi Chúa ngự, là đền thờ Chúa Thánh Thần (x. 2Cr 6,19).