Clock-Time

Thứ Hai Sau Chúa Nhật XXI TNA

/ 442 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Hai Sau Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm A | Đức Cha Giuse GM GPPC | Ngày 24.08

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Hai Sau Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm A, vào lúc 05h00 ngày 24.08.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 256 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Hai Sau Chúa Nhật XXI Thường Niên A, 24/08/2020

Thứ Hai Sau Chúa Nhật XXI Thường Niên A: Lạy Chúa, xin thắp lên trong chúng con lòng nhiệt thành dấn thân cho tình yêu của Chúa.