Clock-Time

Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên

/ 290 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên

Người sẽ giữ lệnh cấm nghiêm ngặt về bảo mật này cho tới giờ Thụ khổ : Người sê nhắc lại lệnh này với thánh Phêrô ngày ông tuyên xưng Đức tin tại Cêsarê : Người căn dặn họ không được nói với ai về Người (Mc. 8,29 ; 30)...

/ 316 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên | Ngày 13.01.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên Năm C. Vào lúc 05h00 ngày 13.01.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.