Clock-Time

Thứ Năm Tuần II Mùa Thường Niên

/ 281 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Tuần II Mùa Thường Niên | Ngày 20.01.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Năm Tuần II Mùa Thường Niên. Vào lúc 05h00 ngày 20.01.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 993 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Thường Niên - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Qua trang Tin mừng hôm nay, thánh Marcô thuật lại cho chúng ta thấy lòng khát khao và yêu mến của dân chúng từ nhiều miền khác nhau đến với Chúa. Đáp lại tấm lòng tin tưởng ấy Chúa đã chữa lành mọi bệnh tật của họ.