Clock-Time

Thứ Năm Tuần VI Mùa Phục Sinh

/ 768 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh (Ga 16:16-20) - GKGĐ GP Phú Cường

Mỗi ngày có hai mươi bốn giờ, mỗi giờ có sáu mươi phút, mỗi phút có sáu mươi giây, nhưng chắc chắn những đơn vị thời gian ấy không có cùng một nội dung và ý nghĩa đối với mỗi người. Người đang chờ đợi sẽ thấy thời gian đi quá chậm, kẻ sợ hãi thì thấy thời gian đi quá nhanh, người đang buồn phiền thì cảm thấy thời gian như một gánh nặng, còn kẻ đang yêu thương thì dường như không màng đến thời gian.
/ 288 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Năm Tuần VI Mùa Phục Sinh - Lễ Thăng Thiên (Ga 16, 16-20)

Anh em thân mến. Xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy nào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh  quang nơi các Thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta là những kẻ tin…