Clock-Time

Thứ Năm Tuần XII Mùa Thường Niên

/ 988 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XII Thường Niên (Lc 1:57-66.80) - GKGĐ GP Phú Cường

Hôm nay, chúng ta mừng lễ kính nhớ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả. Ngoài lễ kính sinh nhật Đức Mẹ, Gioan Tẩy Giả là vị thánh duy nhất được Giáo hội mừng kính vào ngày sinh nhật (theo lẽ thông thường, Giáo hội mừng kính vào ngày sinh nhật về trời của vị thánh đó, tức là ngày qua đời). Gioan là một vị thánh rất đặc biệt được Đức Giêsu giới thiệu: “trong các trẻ mà được sinh ra thì không ai cao trọng bằng Gioan Tẩy Giả”.
/ 229 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Năm Tuần XII Mùa Thường Niên (Mt 7,21-29)

Qua các thói tục đương thời mà Abraham tìm Chúa. Nhưng ý Chúa không luôn luôn dễ gặp có lúc Abraham đã tin rằng "đứa con này sẽ hoàn thành "lời hứa". Nhưng không, không phải nó. Thế là lầm đến lầm. Khổ đến khổ, ông vẫn tiến đến việc thể hiện Chúa đã hứa, bất kể mọi sự...