Clock-Time

Thứ Năm Tuần XXVI TNB

/ 357 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên Năm B

Chúa Giêsu cắt cử bảy mươi hai môn đệ khác, ngoài Nhóm Mười Hai, và sai các ông từng hai người một đi trước trước vào các thành, vào các nơi mà chính người định đến.
Luca là thánh sử duy nhất thuật lại cho ta sứ vụ này của Bảy Mươi Hai môn đệ. Matthêu hầu như cũng nói những sự vụ như thế, nhưng liên hệ đến một sứ vụ của Nhóm Mười Hai (Mt 7: 37. 10: 15). Luca cũng đã ghi lại một sứ vụ tương tự của Nhóm Mười Hai (Lc 9: 1-6). Như vậy, Thánh sử phải đối mặt trước hai truyền thống khác nhau, và ông tường thuật cả hai biến cố, biến cố này gần biến cố kia, rõ ràng nhằm nhấn mạnh: sứ vụ không chỉ dành cho Nhóm Mười Hai...

/ 1174 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Đã có những bước chân tình nguyện từ hàng linh mục, tu sĩ nam nữ, cả những giáo dân độc thân hay người có gia đình vẫn sẵn sàng đáp lại lời kêu gọi của Giáo phận đến với anh chị em đang lâm dịch COVID. Họ đã lên đường ngay ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời - 15/8/2021 vừa qua...