Clock-Time

Thứ Sáu Sau Lễ Tro

/ 559 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Sau Lễ Tro

Lạy Chúa, xin giúp chúng con đừng háo hức thủ lợi, làm hại người khác. Xin giúp mỗi người đừng bóc lột người khác ! Trong đời sống gia đình nghề nghiệp, trong mọi giao tế của chúng con, xin giúp chúng con đừng đòi hỏi, cứng cỏi, cay nghiến, khó chịu. Chớ gì đây là một cuộc từ bỏ những tranh chấp cãi cọ. Xin hãy làm cho chúng con biết “kiêng bớt những cuộc ẩu đả. Tránh những tranh cãi ẩu đả cần thiết hơn là kiêng ăn kiêng uống...