Clock-Time

Thứ Tư Tuần VI Mùa Phục Sinh

/ 570 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh (Ga 16:12-15) - Lm Huệ Minh

Biến cố Chúa Thăng Thiên là lời kêu gọi người kitô hữu trở về với cuộc sống thường ngày với sứ mạng làm cho xã hội tốt hơn, đem tin vui cứu độ cho anh em theo lệnh truyền của Đức Kitô, sống chứng nhân cho Chúa Kitô Phục Sinh. Chính Chúa Giêsu Phục Sinh trao cho chúng ta nhiệm vụ xây dựng Nước Chúa ở trần gian này.
/ 646 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh (Ga 16:12-15) - GKGĐ GP Phú Cường

Chúa Giêsu Phục Sinh có mặt trong cuộc sống con người mà chỉ có niềm tin mới cho phép chúng ta cảm nhận được. Đây là sự hiện diện mà Chúa Giêsu đã hứa với các môn đệ trước cuộc tử nạn và phục sinh của Người. Người đã nói với các môn đệ là Người sẽ sai Thánh Thần đến với các ông. Thánh Thần không đến để thay thế Người, nhưng để giúp họ cảm nhận được cách thế hiện diện mới mẻ của Chúa Giêsu.
/ 269 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Tư Tuần VI Mùa Phục Sinh (Ga 16,12-15)

Như các tông đồ, con cũng chỉ đang ở bước đầu. Lạy Chúa, con đón nhận những gì. Chúa cũng đang nói với con... Có nhiều điều giờ đây con không có sức chịu nổi, nhưng Chúa sẽ mạc khải cho con dần dần …sau này. . . nếu con trung thành lắng nghe Thánh Thần, Đấng sẽ nói trong lòng con, Đấng sẽ nói với con về Chúa, Đức Giêsu...