Clock-Time

Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên

/ 915 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XII Thường Niên (Mt 7:15-20) - GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta về các ngôn sứ giả. Họ đội lốt chiên mà đến với chúng ta, nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Điều này có thể được hiểu là bất kỳ ai chủ động đánh lừa người khác dưới chiêu bài làm điều tốt đều là ngôn sứ giả. Một người có thể vô tình làm điều này, nhưng thông thường, kẻ đóng vai sói đội lốt cừu làm vậy vì mục đích vụ lợi ích kỷ. Mục tiêu của ngôn sứ giả là vì lợi ích ích kỷ của bản thân mà không quan tâm đến thiệt hại gây ra cho người khác.
/ 441 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên (Mt 7,15-20)

Giao ước giữa Thiên Chúa và Abraham được diễn tả theo các nghi thức vay mượn từ thói quen của các bộ tộc du mục thời đó : hai bên kết ước, chịu cắt xẻ như các con vật bị chặt  đôi, nếu họ thất lời . Như Giavê (Thiên Chúa) đã một mình đi qua các tế vật, dưới hình thức một ngọn “lửa". Vì chỉ có sự trung tín của Người đã thực sự đoàn kết...