Clock-Time

Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên Năm B

/ 505 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên Năm B

Giáo hội sơ khai rất quan tâm tới lý tưởng nghèo khó thực sự này. Giáo Hội cho rằng, sự nghèo khó là một dấu chỉ của Nước Trời (Lc 6,20 ; 14,25-33 ; 16,19-31 ; 18,18-30). Mỗi lần gặp lại đòi hỏi Tin Mừng này, ta lại bị chất vấn, bởi vì ta hay lãng quên và thích sống trong tiện nghi, hạnh phúc... với nguy cơ đáng sợ là tự hài lòng về những của cải vật chất, và không sẵn sống sống theo đòi hỏi đó nữa...

/ 927 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Khi chịu bí tích Rửa tội, người tín hữu được dìm mình trong nước rửa tội là khởi đầu của việc ra đi, ra đi khỏi những ích kỷ nhỏ nhen của mình để chỉ mang theo hành trang là đức tin nhờ sống thanh thoát; hành trang là đức cậy nhờ sống tối giản và tín thác; và trên hết là đức mến nhờ sống khiêm tốn phục vụ tha nhân...