Clock-Time

Thượng Hội Đồng Giám Mục

/ 514 / Thánh lễ Online

19h00 | Chầu Thánh Thể | “Cầu Nguyện Cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới Lần Thứ XVI” | Ngày 25.11.2021 Hot

Chầu Thánh Thể với chủ đề: “Cầu Nguyện Cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới Lần Thứ XVI”. Vào lúc 19h00 ngày 25.11.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ sự. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 216 / Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

Gia hạn giai đoạn thứ nhất tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục Hot

Gia hạn giai đoạn thứ nhất tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục.