Clock-Time
/ 413 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 25: Hàng ngày hay Hằng ngày Hot

Nhiều người dùng lẫn lộn từ “hàng” và từ “hằng” đến mức cho rằng “hàng ngày” và “hằng ngày” là đồng nghĩa. Tuy nhiên, hai chữ này hoàn toàn khác nhau về ngữ nghĩa....

/ 233 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 24: Dấu Diếm hay Giấu Giếm Hot

1.Dấu diếm “Dấu” là danh từ. “Dấu” dùng để chỉ tên của sự vật. 2. Giấu giếm“Giấu” là động từ. “Giấu” là cất một vật không cho ai biết. “Giấu” cũng có thể dùng cho các vật vô hình. Giấu giếm: có nghĩa là cất đi, giữ kín không cho ai biết. Vì thế, “giấu giếm” mới là từ đúng. Còn “dấu diếm” là viết sai chính tả.

/ 216 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 23: Dành Giật hay Giành Giật Hot

Dành giật: “Dành” là động từ: có nghĩa là giữ lại để dùng về sau, để riêng cho ai, chia phần cho ai đó. “Dành” thường được dùng để nói đến sự tiết kiệm, cất giữ, xác định quyền sở hữu. Giành giật: “Giành” cũng là động từ: có nghĩa là cố dùng sức lực để lấy về cho mình, cố gắng để đạt cho được, tranh chấp cái gì đó. “Giành” thường được dùng để thể hiện sự tranh đoạt, chiếm lấy của người khác...

/ 199 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 22: Bàng quan hay Bàng quang Hot

Bàng quan: là tính từ gốc Hán: “bàng” là bên ngoài, “quan” là xem. “Bàng quan” có nghĩa là đứng bên ngoài mà xem, chứ không tham dự vào. Bàng quang: là danh từ gốc Hán: chỉ cái bọng đái, là túi chứa nước tiểu. Vì thế, đây là hai từ hoàn toàn khác nhau. Tuỳ ngữ cảnh mà chúng ta dùng từ “Bàng quan” hay “Bàng quang”. 

/ 177 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 21: Phong thanh hay Phong phanh Hot

Phong thanh: là từ gốc Hán, có 2 nghĩa: Nghĩa hẹp là “tiếng gió thổi”. Khi mình có điều nghi ngại trong lòng thì nghe tiếng gì cũng sợ. Thí dụ như khi thua trận, nghe tiếng gió thổi mà ngỡ là quân giặc đuổi theo. Nghĩa rộng là “tin đồn”. Nghĩa của từ này là “loáng thoáng nghe được, biết được nhưng chưa thực sự chính xác”.

/ 306 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 20: Chắp Bút hay Chấp Bút Hot

Trong tiếng Việt, “chấp bút” được dịch thành “cầm bút”, nghĩa gốc là cầm lấy cây bút để viết, về sau “chấp bút” được chuyển thành khởi thảo một tác phẩm, hoặc thực hiện một văn bản nào đó theo đề cương có sẵn, hoặc theo sự chỉ đạo của cá nhân hay tập thể nào đó. Hầu hết các tác phẩm hồi ký đều có người “chấp bút”. Đó là người làm nhiệm vụ ghi lại, hệ thống lại những lời kể của ai đó để ra thành cuốn sách, gọi là “người chấp bút”.

/ 241 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 19: Yếu Điểm hay Điểm Yếu Hot

“Yếu điểm” là danh từ gốc Hán: “Yếu” có nghĩa là quan trọng; “điểm” là chỗ hay vị trí. Như vậy, “Yếu điểm” là chỗ quan trọng; cũng như: “Yếu nhân” là người quan trọng. “Điểm yếu” là từ thuần Việt: “Điểm” là chỗ hay vị trí; “yếu” là yếu kém. Như vậy, “Điểm yếu” là chỗ yếu kém.

/ 433 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 18: Xán Lạn hay Sáng Lạng Hot

“Xán lạn” là một tính từ Hán-Việt. “xán” là rực rỡ, “lạn” là sáng tươi. “Xán lạn” có nghĩa là sáng tươi rực rỡ. Thí dụ: Tương lai xán lạn. “Sáng lạng” là một từ không có nghĩa. Cũng vậy, “sáng lạn” hay “sán lạn” đều là những cách viết sai.

/ 280 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 17: Phong Chức hay Truyền Chức Hot

“Truyền” là “cho kế thừa”, là “chuyển thông” cái bên trong của người này sang người khác. “Truyền chức”: Chúa Giêsu là linh mục đời đời. Ngài thông truyền chức linh mục cho các tông đồ. Các tông đồ lại thông truyền cho các thế hệ kế thừa. Vì thế, khi Giám mục thông truyền chức linh mục cho các ứng viên thì gọi là “truyền chức linh mục”.

/ 345 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 16: Sơ Xuất hay Sơ Suất Hot

“Sơ suất” có nghĩa là “phần thiếu sót nhỏ”, do không cẩn thận để xảy ra sai sót. Còn từ “Sơ xuất” thì không có trong tiếng Việt. Thế nên, “Sơ suất” mới là từ đúng.

/ 214 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 15: Quá Trình hay Tiến Trình Hot

“Quá” là đã qua, “trình” là đoạn đường. “Quá trình” là đoạn đường đã đi qua. “Quá trình” là tổng thể những hiện tượng nối tiếp nhau trong thời gian, theo một trình tự nhất định của một sự việc nào đó.

/ 244 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 14: Lái xe hay Tài xế Hot

Ngày trước, “lái xe” là một “động từ”. Ngày nay, “lái xe” là một là “danh từ”: nghĩa là người sinh sống bằng nghề lái ô tô. “Tài xế” là từ phiên âm tiếng Quảng Đông, là người làm nghề lái ôtô hoặc xe lửa.

/ 479 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 13: Chúa Nhật hay Chủ Nhật Hot

“Chúa Nhật”: (Hán Việt) “Nhật” có nghĩa là ngày, “Chúa Nhật” có nghĩa là “ngày của Chúa”. “Chủ Nhật”: (Hán Việt) “Chủ” có nghĩa là Chúa. 
Theo nguồn gốc, chữ “Chúa” và chữ “Chủ” đều bắt nguồn từ chữ zhǔ (主) trong tiếng Hán, vì lúc đạo Công Giáo truyền vào Trung Hoa, người Tàu dịch là Thiên Chủ, sau đời Mãn Thanh mới đổi thành Thiên Chúa cho trang trọng. Vì thế, “Chúa” và “Chủ” đều giống nhau. Do đó, chúng ta có thể gọi là Chúa Nhật hoặc Chủ Nhật đều như nhau. 

/ 518 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 12: Góa Phụ Hay Quả Phụ Hot

Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Mỗi Tuần Một Từ Ngữ của ban Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường.
/ 368 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 10: Chia Sẻ hay Chia Xẻ Hot

“chia” có nghĩa là phân ra từng phần từ một chỉnh thể; “sẻ” là chia bớt ra, lấy ra một phần. Do đó, “Chia sẻ” có nghĩa là cùng chia với nhau để cùng chịu hoặc cùng hưởng. Vậy, từ “Chia sẻ” có ý nghĩa về tinh thần. “Chia xẻ” là chia thành nhiều mảnh làm cho không còn nguyên một khối nữa. Vậy, từ “Chia xẻ” có ý nghĩa về vật chất.

/ 406 / Tiếng Việt Online

Văn Hoá Giao Tiếp: Bài 10 - Văn Hoá Giao Tiếp Gây Thiện Cảm Hot

“Văn Hóa Giao Tiếp” mời gọi chúng ta cư xử: có nhân bản hơn, lịch thiệp hơn và đạo đức hơn. Thiếu kỹ năng giao tiếp, chúng ta sẽ khó thành công và thành nhân trong cuộc sống. Vì thế, muốn trở thành người có “Văn Hóa Giao Tiếp”, chúng ta không chỉ cư xử đúng mực mà còn phải học hỏi những kỹ năng giao tiếp gây thiện cảm sau đây:

/ 745 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 7: Độc Giả hay Đọc Giả Hot

“Độc giả” là từ Hán Việt gồm hai chữ gốc Hán: “độc” có nghĩa là “đọc”, còn “giả” có nghĩa là “người”. Khi hai chữ đó được kết hợp với nhau, thì từ “độc giả” có nghĩa là “người đọc”.

/ 347 / Tiếng Việt Online

Văn hoá giao tiếp - Bài 8: Quy Tắc Sử Dụng Con Dao Cái Nĩa Hot

Nếu văn hóa ẩm thực phương Đông có đôi đũa là nét đặc trưng thì con dao cái nĩa là linh hồn của ẩm thực phương Tây. Để trở thành những thực khách văn minh, lịch thiệp và sành điệu, mời các bạn cùng tìm hiểu cách dùng con dao cái nĩa sau đây:

/ 302 / Tiếng Việt Online

Văn Hoá Giao Tiếp: Bài 9 - Văn Hoá Giao Tiếp Qua Email Hot

“Viết mail là một nghệ thuật, người biết cách giao tiếp bằng email là một nghệ sĩ”. Thế nên, chúng ta hãy tìm hiểu cách giao tiếp qua email, để trở nên một “nghệ sĩ” tài ba trong thế giới kỹ thuật số