Clock-Time
/ 1320 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 1: Sơn Hào Hải Vị Hot

Thành ngữ là một thể loại văn học dân gian, được ông cha ta đúc kết qua bao đời. Nó được sử dụng rộng rãi trong lời ăn, tiếng nói hằng ngày. Nó cũng là “chất liệu” để sáng tác thơ ca, văn học. Thành ngữ thường ngắn gọn nhưng ý tứ rất phong phú và sâu sắc, nó cho ta nhiều bài học thú vị... 

/ 895 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ | Bài 100: Giùm hay Dùm Hot

“Dùm” là viết sai chính tả vì không được định nghĩa là gì cả, có lẽ người ta không phân biệt được khi phát âm d và gi. Vì thế, “giùm” mới là từ đúng.
/ 1097 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 99: Suôn sẻ hay Suông sẻ Hot

“Suông sẻ” là một từ không có trong từ điển Tiếng Việt. Đây là một từ vô nghĩa. Vì thế, “Suôn sẻ” mới là từ đúng chính tả.
/ 1235 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 98: Dang tay hay Giang tay Hot

“Giang tay” là từ hoàn toàn không có nghĩa, không xuất hiện trong từ điển Tiếng Việt. Cho nên, “Giang tay” là cách sử dụng sai. Không thể nói “Giang tay ra” mà phải nói “Dang tay ra”. Như vậy, nói hoặc viết là “Dang tay” mới đúng chính tả Tiếng Việt.

/ 991 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 97: Giãy dụa hay Giãy giụa Hot

Khi ghép từ “Giãy” với từ “dụa” thì “Giãy dụa” lại không hề có mặt trong từ điển Tiếng Việt, nên có thể khẳng định: Đây là một từ do những người đọc sai, rồi viết sai mà ra. Như vậy, “Giãy giụa” mới là từ đúng.
/ 968 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 96: Lo lắng hay Lo liệu Hot

“Lo lắng” là một phản ứng tự nhiên của cơ thể khi gặp căng thẳng; còn “Lo liệu” là một hành động có tính toán, sắp đặt sao cho tốt đẹp. Như vậy, “Lo liệu” có nghĩa tích cực hơn.
/ 1120 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 95: Kết cục hay Kết cuộc Hot

Kết cuộc là đọc sai hoặc viết sai chính tả. Nhiều người cứ nghĩ “cục” hay “cuộc” thì nghĩa như nhau, nhưng thực ra là hoàn toàn khác nhau. Như vậy, “Kết cục” mới là từ đúng.
/ 1063 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 94: Đại diện hay Đại biểu Hot

“Đại diện” và “Đại biểu” là hai từ có nghĩa khác nhau. Chúng ta không nên dùng lẫn lộn.
/ 585 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 93: Giày vò hay Dày vò

“giày vò” mới là từ đúng; còn “dày vò” chỉ là cách viết sai do sự lẫn lộn giữa “d” và “gi” mà ra.
/ 937 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 92: Sổ lồng hay Xổ lồng Hot

“Xổ lồng” thì không có nghĩa.
➤ “Như vậy, “Sổ lồng” mới là từ đúng.

/ 693 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 91: Khuyến mãi hay Khuyến mại Hot

Như vậy, có thể nói:
- Bộ Công thương có chính sách “Khuyến mại” cho doanh nghiệp, nghĩa là khuyến khích doanh nghiệp bán hàng.
- Doanh nghiệp có chính sách “Khuyến mãi” cho khách hàng, nghĩa là khuyến khích khách hàng mua hàng của mình.
/ 763 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Nhiệm vụ hay Nghĩa vụ Hot

“Nhiệm vụ” là công việc phải làm theo bổn phận, còn “Nghĩa vụ” là công việc bắt buộc phải làm do pháp luật hay đạo đức đặt ra.
/ 1069 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 89: Tay trắng hay Trắng tay Hot

“Tay trắng” và “Trắng tay” là hai từ hoàn toàn khác nghĩa nhau.
🔹 “Tay trắng” là không có của cải, còn “Trắng tay” là có của mà mất sạch rồi.
🔹 “Tay trắng” là danh từ, còn “Trắng tay” là tính từ.
/ 965 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 88: Trải nghiệm hay Kinh nghiệm Hot

Trải nghiệm là để chỉ một quá trình, còn Kinh nghiệm là hệ quả của quá trình đó. Còn trải nghiệm có thể chỉ một lần, còn Kinh nghiệm là kết quả của nhiều lần làm một việc gì đó.
/ 758 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 87: Giàn giáo hay Dàn giáo

“Giàn giáo” mới là từ đúng chính tả Tiếng Việt.
/ 872 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 86: Đào tạo hay Huấn luyện Hot

➡️ Như vậy, “Đào tạo” là truyền dạy ai đó các kiến thức hay kỹ năng cần thiết cho công việc. Sau đó, “Huấn luyện” để giúp họ biết cách vận dụng kiến thức hay kỹ năng đó một cách tối đa khi thực hiện.

➡️ Tóm lại, “Đào tạo” là chuyển giao kiến thức hoặc kỹ năng; còn “Huấn luyện” là nâng cao kiến thức hoặc kỹ năng đó.

/ 977 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 85: Bổ sung hay Bổ xung Hot

 “Bổ xung” thì hoàn toàn vô nghĩa. Đây là cách viết không đúng. Có lẽ do đọc nhầm và viết nhầm giữa 2 chữ cái “s” và “x”. Như vậy, “Bổ sung” mới là từ đúng chính tả tiếng Việt.
/ 2201 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 84: Xoi mói hay Soi mói Hot

“Soi mói” thì Tiếng Việt không có từ này. Có lẽ do sự nhầm lẫn cả về nghĩa lẫn phát âm “s” và “x” mà ra. ⇛ Như vậy, “Xoi mói” mới là từ đúng chuẩn chính tả.
/ 1557 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 83: Khúc chiết hay Khúc triết Hot

Khúc triết không có nghĩa, tiếng Việt không có từ này. Thế nên, “Khúc chiết” mới là từ đúng.