Clock-Time
/ 2936 / Tiếng Việt Online

TIẾNG VIỆT ONLINE: Bài 8 - Cách viết câu hay Hot

Chúng ta đã tìm hiểu về Cách đặt câu đơn, Cách đặt câu ghép,Cách chữa câu sai. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về: Cách Viết Câu Hay......

/ 2228 / Tiếng Việt Online

Tiếng Việt Online - Bài 7: Cách chữa câu sai Hot

Tiếng Việt Online - Bài 7: Cách chữa câu sai. Câu phải có ý nghĩa hoàn chỉnh, có cấu tạo ngữ pháp và có tính chất độc lập......

/ 1592 / Tiếng Việt Online

Tiếng Việt Online - Bài 6: Cách đặt câu ghép Hot

Câu phải có ý nghĩa hoàn chỉnh, có cấu tạo ngữ pháp và có tính chất độc lập......

/ 1773 / Tiếng Việt Online

Tiếng Việt Online - Bài 5: Cách đặt câu đơn Hot

Câu phải có ý nghĩa hoàn chỉnh, có cấu tạo ngữ pháp và có tính chất độc lập......

/ 2756 / Tiếng Việt Online

Tiếng Việt Online - Bài 4: Cách Dùng Mạo Từ Hot

Trước hết, chúng ta định nghĩa: Mạo từ là gì? Định nghĩa: Mạo từ là tiếng đứng trước danh từ đã có một tiếng khác hay một câu chỉ định rồi. Ta có thể nói: Mạo từ: là cái nón, ái mũ, cái chụp lên trên. Vậy, Mạo từ đứng trước danh từ nào? Mạo từ đứng ...

/ 2007 / Tiếng Việt Online

Tiếng Việt Online - Bài 3: Cách dùng từ hay

Có nhiều cách dùng từ hay. Ở đây, chúng ta chỉ tìm hiểu 3 cách tiêu biểu là dùng từ chính xác, dùng từ hình tượng và dùng từ sáng tạo....

/ 1763 / Tiếng Việt Online

Tiếng Việt Online - Bài 2: Cách dùng từ đúng Hot

Muốn dùng từ đúng âm, ta phải biết cách phát âm chuẩn, mà chuẩn phát âm phải được giải quyết trước chuẩn chính tả. Như vậy, viết đúng chính tả là một biện pháp giúp người viết dùng từ đúng âm....

/ 1530 / Tiếng Việt Online

Tiếng Việt Online - Bài 1: Cách Dùng Từ Hot

Ngôn ngữ văn tự là rất quan trọng và cần thiết, nhưng phải diễn tả sao cho rõ ràng và trong sáng, sao cho gây được sự cảm thông và niềm cảm xúc trong tâm hồn người đọc. Đó là một nghệ thuật, nghệ thuật hành văn....

/ 2254 / Tiếng Việt Online

Tiếng Việt Online - Bài Mở Đầu Hot

Ngôn ngữ văn tự là rất quan trọng và cần thiết, nhưng phải diễn tả sao cho rõ ràng và trong sáng, sao cho gây được sự cảm thông và niềm cảm xúc trong tâm hồn người đọc. Đó là một nghệ thuật, nghệ thuật hành văn....