Clock-Time
/ 1931 / Tiếng Việt Online

Tiếng Việt Online - Bài 3: Cách dùng từ hay

Có nhiều cách dùng từ hay. Ở đây, chúng ta chỉ tìm hiểu 3 cách tiêu biểu là dùng từ chính xác, dùng từ hình tượng và dùng từ sáng tạo....

/ 1674 / Tiếng Việt Online

Tiếng Việt Online - Bài 2: Cách dùng từ đúng Hot

Muốn dùng từ đúng âm, ta phải biết cách phát âm chuẩn, mà chuẩn phát âm phải được giải quyết trước chuẩn chính tả. Như vậy, viết đúng chính tả là một biện pháp giúp người viết dùng từ đúng âm....

/ 1441 / Tiếng Việt Online

Tiếng Việt Online - Bài 1: Cách Dùng Từ Hot

Ngôn ngữ văn tự là rất quan trọng và cần thiết, nhưng phải diễn tả sao cho rõ ràng và trong sáng, sao cho gây được sự cảm thông và niềm cảm xúc trong tâm hồn người đọc. Đó là một nghệ thuật, nghệ thuật hành văn....

/ 2111 / Tiếng Việt Online

Tiếng Việt Online - Bài Mở Đầu Hot

Ngôn ngữ văn tự là rất quan trọng và cần thiết, nhưng phải diễn tả sao cho rõ ràng và trong sáng, sao cho gây được sự cảm thông và niềm cảm xúc trong tâm hồn người đọc. Đó là một nghệ thuật, nghệ thuật hành văn....