Clock-Time
/ 1385 / Tiếng Việt Online

TIẾNG VIỆT ONLINE - Bài 25: Xây dựng đoạn văn (P3) Hot

TIẾNG VIỆT ONLINE - Bài 25: Xây dựng đoạn văn (P3) - Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh...

/ 1018 / Tiếng Việt Online

TIẾNG VIỆT ONLINE - Bài 24: Xây dựng đoạn văn (P2) Hot

TIẾNG VIỆT ONLINE - Bài 24: Xây dựng đoạn văn (P2) - Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh...

/ 2230 / Tiếng Việt Online

TIẾNG VIỆT ONLINE - Bài 23: Xây dựng đoạn văn (P1) Hot

TIẾNG VIỆT ONLINE - Bài 23: Xây dựng đoạn văn (P1) - Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh...

/ 2552 / Tiếng Việt Online

TIẾNG VIỆT ONLINE - Bài 22: Mỹ từ Pháp (P5) Hot

TIẾNG VIỆT ONLINE - Bài 22: Mỹ từ Pháp (P5) - Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh.....

/ 1239 / Tiếng Việt Online

TIẾNG VIỆT ONLINE - Bài 21: Mỹ từ Pháp (P4) Hot

TIẾNG VIỆT ONLINE - Bài 21: Mỹ từ Pháp (P4) - Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh.....

/ 649 / Tiếng Việt Online

TIẾNG VIỆT ONLINE - Bài 20: Mỹ từ Pháp (P3) Hot

TIẾNG VIỆT ONLINE - Bài 19: Mỹ từ Pháp (P2) - Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh.....

/ 359 / Tiếng Việt Online

TIẾNG VIỆT ONLINE - Bài 19: Mỹ từ Pháp (P2) Hot

TIẾNG VIỆT ONLINE - Bài 19: Mỹ từ Pháp (P2) - Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh.....

/ 3917 / Tiếng Việt Online

TIẾNG VIỆT ONLINE - Bài 18: Mỹ từ Pháp Hot

TIẾNG VIỆT ONLINE - Bài 18: Mỹ từ Pháp - Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh.....

/ 3526 / Tiếng Việt Online

TIẾNG VIỆT ONLINE - Bài 17: Liên Kết Đoạn Văn Hot

Bài 16: Liên Kết Câu (P3) - Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh.....

/ 3433 / Tiếng Việt Online

TIẾNG VIỆT ONLINE - Bài 16: Liên Kết Câu (P3) Hot

Bài 16: Liên Kết Câu (P3) - Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh.....

/ 3325 / Tiếng Việt Online

TIẾNG VIỆT ONLINE - Bài 15: Liên Kết Câu (P2) Hot

Bài 15: Liên Kết Câu (P2) - Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh.....

/ 3300 / Tiếng Việt Online

TIẾNG VIỆT ONLINE: Bài 14: Liên Kết Câu Hot

Từ thuần Việt là những từ riêng của người Việt hoặc do người Việt mượn từ tiếng nói các dân tộc khác với dân tộc Hán mà tạo thành. Còn từ Hán Việt có nguồn gốc từ tiếng Hán, do người Việt đọc theo âm Hán cổ mà tạo ra. ...

/ 3280 / Tiếng Việt Online

TIẾNG VIỆT ONLINE: Bài 13: Dùng Từ Hán Việt - P2 Hot

Từ thuần Việt là những từ riêng của người Việt hoặc do người Việt mượn từ tiếng nói các dân tộc khác với dân tộc Hán mà tạo thành. Còn từ Hán Việt có nguồn gốc từ tiếng Hán, do người Việt đọc theo âm Hán cổ mà tạo ra. ...

/ 3088 / Tiếng Việt Online

TIẾNG VIỆT ONLINE: Bài 12: Dùng Từ Hán Việt Hot

Từ thuần Việt là những từ riêng của người Việt hoặc do người Việt mượn từ tiếng nói các dân tộc khác với dân tộc Hán mà tạo thành. Còn từ Hán Việt có nguồn gốc từ tiếng Hán, do người Việt đọc theo âm Hán cổ mà tạo ra. ...

/ 2757 / Tiếng Việt Online

TIẾNG VIỆT ONLINE: Bài 11: Cách Viết Hoa Hot

Trong ngôn ngữ hằng ngày, ta có thể tuỳ theo cảm hứng mà nói nhanh, nói chậm; lên giọng, xuống giọng; lúc tỏ vẻ tha thiết, say sưa; lúc hững hờ, lạnh nhạt. Muốn diễn tả những cung bậc tình cảm, những tiết điệu đó trong văn chương, người ta dùng các ...

/ 2617 / Tiếng Việt Online

TIẾNG VIỆT ONLINE: Bài 10 - Cách chấm câu - P2 Hot

Trong ngôn ngữ hằng ngày, ta có thể tuỳ theo cảm hứng mà nói nhanh, nói chậm; lên giọng, xuống giọng; lúc tỏ vẻ tha thiết, say sưa; lúc hững hờ, lạnh nhạt. Muốn diễn tả những cung bậc tình cảm, những tiết điệu đó trong văn chương, người ta dùng các ...

/ 2477 / Tiếng Việt Online

TIẾNG VIỆT ONLINE: Bài 9 - Cách chấm câu Hot

Trong ngôn ngữ hằng ngày, ta có thể tuỳ theo cảm hứng mà nói nhanh, nói chậm; lên giọng, xuống giọng; lúc tỏ vẻ tha thiết, say sưa; lúc hững hờ, lạnh nhạt. Muốn diễn tả những cung bậc tình cảm, những tiết điệu đó trong văn chương, người ta dùng các ...

/ 3151 / Tiếng Việt Online

TIẾNG VIỆT ONLINE: Bài 8 - Cách viết câu hay Hot

Chúng ta đã tìm hiểu về Cách đặt câu đơn, Cách đặt câu ghép,Cách chữa câu sai. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về: Cách Viết Câu Hay......

/ 2382 / Tiếng Việt Online

Tiếng Việt Online - Bài 7: Cách chữa câu sai Hot

Tiếng Việt Online - Bài 7: Cách chữa câu sai. Câu phải có ý nghĩa hoàn chỉnh, có cấu tạo ngữ pháp và có tính chất độc lập......