Clock-Time
/ 194 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 61: Thành Quả hay Kết Quả Hot

“Thành quả” hay “Thành tựu” đều là kết quả quý giá hay thành công tốt đẹp, nhưng “Thành tựu” có ý nghĩa và tác dụng rộng lớn hơn.
/ 267 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 60: Kết quả hay Hiệu quả Hot

“Kết quả” và “Hiệu quả” là hai từ gần giống nhau, nhưng “Hiệu quả” thì ý nghĩa mạnh mẽ hơn, đáp ứng sự mong đợi của chủ thể. Chúng ta nên thận trọng khi sử dụng hai từ này.
 
/ 272 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 59: Văn hiến hay Văn vật Hot

Văn hiến là truyền thống văn hoá lâu đời và tốt đẹp được thể hiện qua sách hay và người tài. Văn vật là truyền thống văn hoá tốt đẹp biểu hiện ở nhiều nhân tài và di tích lịch sử.
/ 1057 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 58: Văn hoá hay Văn minh Hot

Văn hoá hay Văn minh
1. Văn hoá:
“Văn hoá” là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo ra trong lịch sử. Văn hóa là một khái niệm rộng, liên quan đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội của mỗi người.
2. Văn minh:
+ Danh từ: là trình độ phát triển đạt đến một mức nhất định của xã hội loài người, có nền văn hoá với những đặc trưng riêng cho một cộng đồng, một thời đại.
+ Tĩnh từ: Có những đặc trưng của nền văn hoá phát triển cao.
Như vậy, “Văn hoá” chứa cả giá trị vật chất lẫn tinh thần, còn “Văn minh” thiên về giá trị vật chất và kỹ thuật. “Văn hoá” mang tính dân tộc, còn “Văn minh” mang tính quốc tế.
/ 637 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 57: Khinh bạc và Khinh khỉnh Hot

1. Khinh bạc (từ Hán Việt): “khinh” là nhẹ, trái với chữ trọng; “khinh” trong khinh khí cầu; “khinh bạc” là xem nhẹ những gì mà người đời coi trọng. 2. Khinh khỉnh là tỏ ra kiêu ngạo và lạnh nhạt, không thèm để ý đến người đang tiếp xúc với mình.
/ 368 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 56: Dao động hay Giao động Hot

1. Dao động (từ Hán Việt): “dao” là lung lay, “động” là không vững; “dao động” là lung lay không vững...

/ 3450 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 55: Chia sẻ hay Chia xẻ Hot

Chia sẻ là cùng chia với nhau để cùng chịu hoặc cùng hưởng. Chia xẻ là chia thành nhiều mảnh làm cho không còn một khối nữa.

/ 2304 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 54: Chiến thuật hay Chiến lược Hot

Chiến thuật là phương pháp đánh trong từng trận chiến. Chiến lược là phương châm và biện pháp quân sự áp dụng trong suốt cuộc chiến...

/ 2937 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 52: Bắt Nọn hay Bắt Lọn Hot

Bắt nọn là giả vờ như đã biết rồi để người nghe phải giật mình nói ra điều đang giấu giếm...

/ 1488 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 51: Cảm Giác Hay Cảm Nghĩ Hot

Cảm giác là sự nhận biết của cơ thể do ngoại giới tác động vào các giác quan của cơ thể. Cảm nghĩ là ý nghĩ nảy sinh khi có cảm xúc về điều gì.

/ 1168 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 50: Lưỡng Lự hay Phân Vân Hot

Lưỡng lự: (từ Hán Việt): Lưỡng là hai, Lự là lo. Lưỡng lự là lo nghĩ giữa hai đường, chưa quyết định đường nào. 2. Phân vân là ở vào trạng thái đang phải nghĩ ngợi nhiều, chưa biết nên quyết định như thế nào.

/ 2317 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 49: Điểm Xuyết hay Điểm Xuyến Hot

Điểm xuyết (từ gốc Hán) có nghĩa là sửa sang, trang trí, tô vẽ thêm cho đẹp hơn. Điểm xuyết là điểm thêm vào nhằm làm cho đẹp hơn...

/ 2227 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 48: Chua Xót hay Chua Sót Hot

Chua xót là xót xa, đau đớn một cách thấm thía. Chua sót không có nghĩa, là viết sai chính tả...

/ 1319 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 47: Hàm Súc hay Hàm Xúc Hot

Hàm súc là hình thức diễn dạt nhiều ý tứ sâu sắc bên trong. Trong văn học, hàm súc là “ít lời, nhiều ý”, là “súc tích, cô đọng”, là “lời đã hết mà ý vô cùng”, để lại nhiều dư vị trong lòng người đọc...

/ 1494 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 46: Xoay Xở hay Xoay Sở Hot

Xoay trong từ xoay chuyển, xoay quanh, xoay qua xoay lại. Xở là động từ, có nghĩa là gỡ ra, làm bung ra, gỡ rối. Như vậy, xoay xở có nghĩa là xoay qua xoay lại để tìm phương án gỡ rối, bằng mọi cách để giải quyết một vấn đề khó khăn...

/ 1020 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 45: Thập Niên hay Thập Kỷ Hot

Thập niên: “thập” là mười, “niên” là năm; “thập niên” có nghĩa là mười năm. Có nhiều từ vựng liên quan đến từ “niên” như: niên khoá, tất niên, tân niêm. 2. Thập kỷ: Trong tiếng Hán, nét nghĩa “thập kỷ” là “10 năm” không có. Có thể nét nghĩa này được phái sinh do thói quen ngôn ngữ của người Việt trong quá trình Việt hóa từ này.

/ 1443 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 43: Đường Xá Hay Đường Sá Hot

Đường sá: (danh từ) là đường đi lại trên bộ. Đường xá: là viết sai chính tả, không có ý nghĩa gì...

/ 1497 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 42: Nhân Ái hay Nhân Đạo Hot

1. Nhân ái: Tính từ: có lòng yêu thương con người, sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết. Nhân đạo (Danh từ): đạo đức thể hiện ở lòng yêu thương, tôn trọng và bảo vệ con người. (Tính từ): có tính chất yêu thương, quý trọng vì con người.

/ 966 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 41: Khả Năng hay Khả Dĩ Hot

“Khả năng” là năng lực của con người, có thể làm được việc gì đó. “Khả dĩ” nghĩa là có thể.