Clock-Time

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 5: Vuốt Mặt Phải Nể Mũi

Thành ngữ “vuốt mặt phải nể mũi” muốn nói về sự cả nể, khi muốn nói gì hay làm gì với ai thì phải xem họ có thân thiết với một nhân vật quan trọng nào đó mà ý tứ đề phòng...

MỖI TUẦN MỘT THÀNH NGỮ
Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 5: Vuốt Mặt Phải Nể Mũi
Giảng viên: Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh


 

Thành ngữ “vuốt mặt phải nể mũi” muốn nói về sự cả nể, khi muốn nói gì hay làm gì với ai thì phải xem họ có thân thiết với một nhân vật quan trọng nào đó mà ý tứ đề phòng.

Như vậy, thành ngữ “vuốt mặt phải nể mũi” có nghĩa là không dám thẳng tay phê phán hoặc làm điều tệ hại với người nào đó vì còn nể mặt người khác có thế lực, địa vị liên quan mật thiết với người ấy.

Ví dụ:

- Cậu ấy là con của giám đốc, nếu muốn làm việc ở đây thì anh cần phải học đạo lý “vuốt mặt phải nể mũi”.

hoặc:

- Anh đừng đấu đá với cậu ta nữa, dù sao cậu ấy cũng là cháu ông chủ tịch, “vuốt mặt phải nể mũi” chứ!

hay:

- Cậu ta có biết đạo lý “vuốt mặt phải nể mũi” không? Dám xúc phạm đến người thân của tôi, liệu hồn đấy!

Quý vị và các bạn thân mến,

Thành ngữ “vuốt mặt phải nể mũi” cũng có khi bị biến hoá thành câu: “vuốt mặt không nể mũi”. Câu này có nghĩa là thẳng tay phê phán hoặc làm điều tệ hại với người nào đó mà không nể nang họ còn liên quan thân thiết với người khác có thế lực hay địa vị cần phải kính nể. Chẳng hạn:

- Anh ta khiển trách con ông giám đốc quá nặng, thật là “vuốt mặt không nể mũi”.

Quý vị và các bạn thân mến,

Chúng ta vừa tìm hiểu thành ngữ “vuốt mặt phải nể mũi”.

Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về thành ngữ “ra môn ra khoai”.

Mến chào tạm biệt quý vị và các bạn.