Clock-Time

Mỗi tuần một từ ngữ | Bài 100: Giùm hay Dùm

“Dùm” là viết sai chính tả vì không được định nghĩa là gì cả, có lẽ người ta không phân biệt được khi phát âm d và gi. Vì thế, “giùm” mới là từ đúng.

Muối men cho đời
Bài 100: Giùm hay Dùm
Mỗi tuần một từ ngữ

1. Giùm

“Giùm” là giúp đỡ ai một việc gì hoặc nhờ người khác giúp mình một việc gì đó.

Thí dụ:

  • Anh có thể kiểm tra giùm em.

Từ “giùm” thường đứng sau động từ và đứng trước danh từ chỉ người hoặc vật.

Thí dụ:

  • Nhờ mẹ mua giùm con cây bút chì ạ!

Cách sử dụng từ “giùm” có phần trang trọng, mang lại cho người đối diện cảm giác lịch sự, chân thành.

Thí dụ:

  • Bạn có thể lấy giùm mình quyển sách được không?

2. Dùm

“Dùm” là viết sai chính tả vì không được định nghĩa là gì cả, có lẽ người ta không phân biệt được khi phát âm d và gi.

Vì thế, “giùm” mới là từ đúng.