Clock-Time

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 98: Dang tay hay Giang tay

“Giang tay” là từ hoàn toàn không có nghĩa, không xuất hiện trong từ điển Tiếng Việt. Cho nên, “Giang tay” là cách sử dụng sai. Không thể nói “Giang tay ra” mà phải nói “Dang tay ra”. Như vậy, nói hoặc viết là “Dang tay” mới đúng chính tả Tiếng Việt.

Muối men cho đời
Bài 98: Dang tay hay Giang tay
Mỗi tuần một từ ngữ

1. Dang tay

+ Dang tay là hành động cởi mở, thân thiện đón tiếp một người nào.

Thí dụ:

- Mẹ dang tay ôm bé vào lòng.

- Người hùng dang tay cứu lấy cô gái đang gặp nguy hiểm.

+ Dang tay còn chỉ tác động trong bài tập thể dục.

Thí dụ:

- Các vận động viên dang tay thực hiện động tác hít thở.

+ Dang tay còn là dang rộng vòng tay.

Thí dụ:

- Dang rộng vòng tay đón các con về.

- Dang vòng tay ôm lấy em từ phía sau.

2. Giang tay

“Giang tay” là từ hoàn toàn không có nghĩa, không xuất hiện trong từ điển Tiếng Việt. Cho nên, “Giang tay” là cách sử dụng sai. Không thể nói “Giang tay ra” mà phải nói “Dang tay ra”.

Như vậy, nói hoặc viết là “Dang tay” mới đúng chính tả Tiếng Việt.

Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ “Suôn sẻ hay Suông sẻ”.