Clock-Time

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 99: Suôn sẻ hay Suông sẻ

“Suông sẻ” là một từ không có trong từ điển Tiếng Việt. Đây là một từ vô nghĩa. Vì thế, “Suôn sẻ” mới là từ đúng chính tả.

Muối men cho đời
Bài 99: Suôn sẻ hay Suông sẻ
Mỗi tuần một từ ngữ

1. Suôn sẻ

“Suôn” là thẳng một đường dài và trơn tru.

Thí dụ:

- Cô ấy có mái tóc suôn mượt.

“Suôn sẻ” là tính từ, dùng để chỉ sự thuận lợi, dễ dàng khi làm một công việc mà không gặp một chút trở ngại nào.

Thí dụ:

- Công việc làm ăn suôn sẻ.

- Con cái thi cử đều suôn sẻ.

 2. Suông sẻ

“Suông” là chỉ những người nói mà không làm.

Thí dụ:

- Anh ta chỉ biết nói suông.

“Suông sẻ” là một từ không có trong từ điển Tiếng Việt. Đây là một từ vô nghĩa. Vì thế, “Suôn sẻ” mới là từ đúng chính tả.

Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ “Giùm hay dùm”.

Mến chào tạm biệt quý vị và các bạn.