Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 12: Góa Phụ Hay Quả Phụ

Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Mỗi Tuần Một Từ Ngữ của ban Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường.

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

GÓA PHỤ HAY QUẢ PHỤ

  

1. “Góa phụ”:

“Góa” (Thuần Việt), “Phụ” (Hán Việt), nên hai từ này không thể ghép với nhau được. Chúng ta chỉ có thể nói: “góa bụa” hay “gái góa” mà thôi; không thể nói “góa phụ”, vì Tiếng Việt không có từ này.

2. “Quả phụ”:  (Hán Việt) 

+ “Quả phụ” là người đàn bà già mà không lấy chồng.

+ “Quả phụ” còn là người đàn bà có chồng đã chết. 

Thí dụ: Cô nhi quả phụ.

Vì thế, từ “Quả phụ” mới là từ đúng.