Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 14: Lái xe hay Tài xế

Ngày trước, “lái xe” là một “động từ”. Ngày nay, “lái xe” là một là “danh từ”: nghĩa là người sinh sống bằng nghề lái ô tô. “Tài xế” là từ phiên âm tiếng Quảng Đông, là người làm nghề lái ôtô hoặc xe lửa.

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

LÁI XE HAY TÀI XẾ


 

1. Lái xe:

Ngày trước, “lái xe” là một “động từ”. Ngày nay, “lái xe” là một là “danh từ”: nghĩa là người sinh sống bằng nghề lái ô tô.
Nếu “lái xe” là “danh từ” thì làm sao phân biệt với “lái xe” là “động từ”? Thí dụ: “Sáng nay, lái xe đang lái xe gặp một lái xe khác cũng lái xe, cả hai lái xe cùng lái xe về nhà”.

2. Tài xế:

“Tài xế” là từ phiên âm tiếng Quảng Đông, là người làm nghề lái ôtô hoặc xe lửa. Như vậy, câu nói trên sẽ dễ hiểu hơn: “Sáng nay, tài xế đang lái xe gặp một tài xế khác cũng lái xe, cả hai tài xế cùng lái xe về nhà”.