Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 24: Dấu Diếm hay Giấu Giếm

1.Dấu diếm “Dấu” là danh từ. “Dấu” dùng để chỉ tên của sự vật. 2. Giấu giếm“Giấu” là động từ. “Giấu” là cất một vật không cho ai biết. “Giấu” cũng có thể dùng cho các vật vô hình. Giấu giếm: có nghĩa là cất đi, giữ kín không cho ai biết. Vì thế, “giấu giếm” mới là từ đúng. Còn “dấu diếm” là viết sai chính tả.

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

  DẤU DIẾM HAY GIẤU GIẾM

      

1. Dấu diếm

“Dấu” là danh từ.  “Dấu” dùng để chỉ tên của sự vật.

Thí dụ: 
- Anh để con dấu cơ quan ở đâu?
- Công an đang truy tìm dấu vết tội phạm.

2. Giấu giếm

“Giấu” là động từ. “Giấu” là cất một vật không cho ai biết. 
Thí dụ: 
- Anh giấu tiền bạc ở đâu?
“Giấu” cũng có thể dùng cho các vật vô hình.

Thí dụ: 
- Người khôn hay che giấu suy nghĩ của mình.

Giấu giếm: có nghĩa là cất đi, giữ kín không cho ai biết

 Thí dụ: 
- Tên trộm vặt cố tình giấu giếm tội lỗi.
- Đừng cố giấu giếm khuyết điểm nữa.

Vì thế, “giấu giếm” mới là từ đúng.
Còn “dấu diếm” là viết sai chính tả.