Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 25: Hàng ngày hay Hằng ngày

Nhiều người dùng lẫn lộn từ “hàng” và từ “hằng” đến mức cho rằng “hàng ngày” và “hằng ngày” là đồng nghĩa. Tuy nhiên, hai chữ này hoàn toàn khác nhau về ngữ nghĩa....

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

   HÀNG NGÀY HAY HẰNG NGÀY

1. Hàng ngày
 

“hàng” là thứ hạng. Thí dụ: hàng đầu

“hàng” là danh từ. Thí dụ: hàng hoá

“hàng” là động từ. Thí dụ: đầu hàng
 

Ngoài ra, “hàng” còn là phụ từ: đứng trước danh từ với nghĩa “biểu thị số lượng nhiều, không xác định, nhưng tính bằng đơn vị được nói đến”.
 

Thí dụ:
 

- Hàng đống sách, đọc mãi không hết.

- Đi khám bệnh, phải chờ lâu hàng giờ.
 

2. Hằng ngày
 

“hằng” là phụ từ đứng trước động từ, biểu thị lặp lại với tần số cao, lúc nào cũng vậy.
 

Thí dụ:
 

- Điều mà chúng ta hằng mong mỏi.
 

“hằng” là phụ từ đứng trước danh từ, biểu thị tính lặp lại một cách định kỳ.
 

Thí dụ:
 

- Muốn khoẻ mạnh thì phải tập thể dục hằng ngày.

- Các tu sĩ thường tham dự Thánh lễ hằng ngày.
 

Do đó, “hàng ngày” có nghĩa là cả ngày; còn “hằng ngày” là việc lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác; “hàng tháng” hay “hằng tháng” và “hàng năm” hay “hằng năm” cũng tương tự như thế.